Mới: chỉ còn 03 trường đúng theo viên chức gồm biên chế trong cả đời


MỤC LỤC VĂN BẢN
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 52/2019/QH14

Hà Nội, ngày 25 mon 11 năm 2019

LUẬT

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Căn cứ Hiến phápnước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của nguyên tắc Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12và cách thức Viên chức số 58/2010/QH12.

Bạn đang xem: Luật cán bộ viên chức mới nhất

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của biện pháp Cán bộ, công chức

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng,bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí bài toán làm vào cơquan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - làng hội sinh sống trungương, cấp cho tỉnh, cung cấp huyện; vào cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội dân chúng màkhông buộc phải là sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, người công nhân quốc phòng; vào cơquan, đơn vị thuộc Công an quần chúng mà chưa phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụtheo chế độ chuyên nghiệp, người công nhân công an, trong biên chế cùng hưởng lương từngân sách công ty nước.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Chế độ đối cùng với người tài năng năngtrong vận động công vụ

1. đơn vị nước có chế độ phát hiện, thu hút, trọngdụng với đãi ngộ xứng đáng đối với người tài giỏi năng.

2. Chính phủ nước nhà quy định khungchính sách trọng dụng cùng đãi ngộ so với người tài năng năng trong hoạt động côngvụ.

3. địa thế căn cứ vào vẻ ngoài của thiết yếu phủ, người đứng đầucơ quan cơ chế tại những điểm a, b, c với đ khoản 1 Điều 39 của chế độ này quyết địnhchế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người tài giỏi năng trong hoạt động công vụtrong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí lý; Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnhquy định chế độ trọng dụng cùng đãi ngộ đối với người tài giỏi năng vào hoạtđộng công vụ vào cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng do cung cấp tỉnh quản ngại lý.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:

“Điều 29. Xếp loại unique cán bộ

1. Căn cứ vào tác dụng đánh giá, cán cỗ được xếp loạichất lượng theo các mức như sau:

a) xong xuôi xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

b) kết thúc tốt nhiệm vụ;

c) chấm dứt nhiệm vụ;

d) Không xong nhiệm vụ.

2. Tác dụng xếp loại quality cán cỗ được giữ vàohồ sơ cán bộ, thông tin đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổchức, đơn vị nơi cán cỗ công tác.

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, chothôi có tác dụng nhiệm vụ so với cán bộ bao gồm 02 năm liên tiếp được xếp loại unique ởmức không chấm dứt nhiệm vụ.”.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 34 như sau:

“1. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn,nghiệp vụ, công chức được phân nhiều loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:

a) nhiều loại A gồm những người được chỉ định vào ngạchchuyên viên thời thượng hoặc tương đương;

b) loại B gồm những người được chỉ định vào ngạchchuyên viên thiết yếu hoặc tương đương;

c) các loại C gồm những người dân được bổ nhiệm vào ngạchchuyên viên hoặc tương đương;

d) loại D gồm những người dân được bổ nhiệm vào ngạchcán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;

đ) Loại so với ngạch công chức phương tiện tại điểm ekhoản 1 Điều 42 của luật này theo công cụ của chính phủ.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

“Điều 37. Cách tiến hành tuyển dụngcông chức

1. Vấn đề tuyển dụng công chức được tiến hành thôngqua thi tuyển chọn hoặc xét tuyển, trừ ngôi trường hợp phương pháp tại khoản 3 Điều này.

Hình thức, câu chữ thi tuyển, xét tuyển chọn công chứcphải tương xứng với yêu ước vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọnđược người có phẩm chất, chuyên môn và năng lực.

2. Vấn đề tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển đượcthực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn dụng công chức đối vớitừng nhóm đối tượng người tiêu dùng sau đây:

a) khẳng định tình nguyện thao tác từ 05 năm trở lên trên ởvùng bao gồm điều kiện tài chính - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn;

b) bạn học theo chính sách cử tuyển theo chế độ của
Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công táctại địa phương chỗ cử đi học;

c) Sinh viên xuất sắc nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻtài năng.

3. Ngoài hiệ tượng tuyển dụng thông qua thi tuyểnvà xét tuyển, bạn đứng đầu tư mạnh quan cai quản công chức quyết định mừng đón ngườiđáp ứng các tiêu chuẩn, đk của vị trí vấn đề làm vào làm cho công chức đối vớitrường phù hợp sau đây:

a) Viên chức công tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) bạn hưởng lương vào lực lượng thiết bị nhândân, người thao tác làm việc trong tổ chức triển khai cơ yếu ớt nhưng chưa phải là công chức;

d) chào đón để chỉ định làm công chức duy trì chức vụlãnh đạo, làm chủ đối với người đang là quản trị Hội đồng thành viên, nhà tịch
Hội đồng quản ngại trị, quản trị công ty, member Hội đồng thành viên, Thành viên
Hội đồng cai quản trị, kiểm soát điều hành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,Phó Giám đốc, kế toán trưởng với người đang nắm dữ chức vụ, chức danh cai quản kháctheo mức sử dụng của chính phủ nước nhà trong công ty nhà nước, doanh nghiệp vì Nhà nướcnắm duy trì trên 1/2 vốn điều lệ; tín đồ được mừng đón phải được quy hoạch vào chứcvụ chỉ định hoặc công tác tương đương;

đ) Người đã có lần là cán bộ, công chức kế tiếp được cấpcó thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ những vị trí công tác không phải là cánbộ, công chức tại những cơ quan, tổ chức khác.

4. Những trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này đượcxem xét chào đón vào làm cho công chức còn nếu không trong thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật,không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ mức sử dụng quy định tại
Điều 82 của nguyên tắc này; các trường hợp chính sách tại những điểm a, b, c và d khoản 3Điều này còn phải có một cách đầy đủ 05 năm công tác làm việc trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

“Điều 39. Tuyển dụng công chức

1. Cơ quan tất cả thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:

a) tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dântối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước tiến hành tuyển dụng với phân cung cấp tuyển dụng công chứctrong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản ngại lý;

b) văn phòng và công sở Quốc hội, Văn phòng chủ tịch nước thựchiện tuyển chọn dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản ngại lý;

c) Bộ, phòng ban ngang bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ, tổchức do thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ thành lập mà chưa phải là đơn vị sựnghiệp công lập tuyển chọn dụng và phân cấp cho tuyển dụng công chức vào cơ quan, tổchức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

d) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh tuyển dụng cùng phân cấptuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc quyền cai quản lý;

đ) cơ sở của Đảng cùng sản Việt Nam, cơ quantrung ương của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị - xóm hội tuyểndụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc quyềnquản lý.

2. Thực hiện kiểm định chất lượngđầu vào công chức, trừ trường hợp khí cụ tại khoản 2 với khoản 3 Điều 37 của
Luật này. Việc kiểm định unique đầu vào công chức được thực hiện theo lộtrình, đảm bảo an toàn công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.

3. Chính phủ quy định bỏ ra tiếtkhoản 2 Điều này.”.

7. Bổ sung cập nhật điểm e vào sau cùng điểm đ khoản 1 Điều 42 như sau:

“e) Ngạch khác theo cách thức của chính phủ.”.

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 44 như sau:

“Điều 44. Nâng ngạch công chức

1. Câu hỏi nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị tríviệc làm, cân xứng với cơ cấu tổ chức ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đượcthực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

2. Công chức bao gồm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhậnvị trí vấn đề làm khớp ứng với ngạch cao hơn nữa thì được đăng ký tuyển sinh nâng ngạchhoặc xét nâng ngạch.

3. Câu hỏi thi nâng ngạch, xét nâng ngạch đề xuất bảo đảmnguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách hàng quan cùng đúng pháp luật.

4. Công chức trúng tuyển chọn kỳ thi nâng ngạch hoặc xétnâng ngạch được chỉ định vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vàovị trí câu hỏi làm tương ứng.”.

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 45 như sau:

“Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiệnđăng ký tham dự cuộc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức

1. Công chức tham dự cuộc thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêuchuẩn, điều kiện sau đây:

a) Được xếp loại quality ở mức kết thúc tốtnhiệm vụ trở lên trong thời điểm công tác gần kề trước năm tham gia dự thi nâng ngạch; gồm phẩmchất chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn cách xử trí kỷ luật, ko trong thờigian tiến hành các quy định liên quan đến kỷ nguyên lý quy định trên Điều 82 của Luậtnày;

b) tất cả năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ để đảmnhận vị trí câu hỏi làm khớp ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiệngiữ trong cùng ngành chăm môn;

c) Đáp ứng yêu ước về văn bằng, chứng chỉ của ngạchcông chức đăng ký dự thi;

d) Đáp ứng yêu ước về thời gian công tác tối thiểuđối với từng ngạch công chức.

2. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy địnhtại những điểm a, b cùng c khoản 1 Điều này thì được xét nâng ngạch công chức trongcác trường phù hợp sau đây:

a) gồm thành tích xuất sắc trong chuyển động công vụtrong thời hạn giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp gồm thẩm quyền công nhận;

b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, cai quản gắnvới yêu ước của vị trí việc làm.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”.

10. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 46 như sau:

“Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạchcông chức

1. Văn bản và bề ngoài thi nâng ngạch, xét nângngạch công chức phải tương xứng với yêu mong về chuyên môn, nhiệm vụ của ngạch, bảođảm sàng lọc công chức gồm năng lực, chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ theo tiêuchuẩn của ngạch và đáp ứng yêu mong nhiệm vụ.

2. Chính phủ quy định thẩm quyềntổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức cân xứng với phân cấp cho quản lýcông chức trong những cơ quan lại của Đảng cùng sản Việt Nam, nhà nước, trận mạc Tổquốc việt nam và tổ chức triển khai chính trị - thôn hội.”.

11. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 56 như sau:

“Điều 56. Ngôn từ đánh giácông chức

1. Công chức được review theo những nội dung sauđây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng với pháp luật của nhà nước, phương pháp của cơ quan, tổ chức, solo vị;

b) Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, tácphong và lề lối làm cho việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ;

d) hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo biện pháp củapháp luật, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo các bước cụ thể được giao; tiến độ vàchất lượng tiến hành nhiệm vụ. Vấn đề đánh giá tác dụng thực hiện trọng trách phải gắnvới vị trí bài toán làm, thể hiện trải qua công việc, sản phẩm cụ thể;

đ) niềm tin trách nhiệm và phối hợp trong thực hiệnnhiệm vụ;

e) Thái độ ship hàng nhân dân, công ty lớn đối vớinhững vị trí tiếp xúc thẳng hoặc trực tiếp giải quyết công việc của ngườidân và doanh nghiệp.

2. Ngoài những nội dung vẻ ngoài tại khoản 1 Điềunày, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, cai quản còn được reviews theo các nộidung sau đây:

a) Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản ngại lý; câu hỏi đánh giá kết quả thựchiện trọng trách của cá thể phải gắn với công dụng thực hiện trọng trách của cơ quan,tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá thể khôngcao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụtrách;

b) Tiến độ, chất lượng các công việc được giao;

c) năng lực lãnh đạo, quản lí lý;

d) năng lượng tập hợp, đoàn kết.

3. Thời điểm review công chức được tiến hành nhưsau:

a) Đánh giá chỉ hàng năm; reviews trước lúc thực hiệnxét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, vấp ngã nhiệm, chỉ định lại, quy hoạch,điều động; đánh giá trước khi xong thời gian luân chuyển, biệt phái;

b) căn cứ vào yêu cầu làm chủ của cơ quan, tổ chức,đơn vị, fan đứng đầu cơ quan gồm thẩm quyền làm chủ công chức luật đánhgiá công chức theo quý, tháng hoặc tuần tương xứng với sệt thù quá trình của cơquan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm an toàn công khai, dân chủ, khách hàng quan, định lượngbằng kết quả, sản phẩm cụ thể; kết quả đánh giá bán là căn cứ để thực hiện đánh giácông chức cơ chế tại điểm a khoản này.

4. địa thế căn cứ vào hiện tượng tại những khoản 1, 2 và 3 Điềunày, fan đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng công chức phát hành quy chếđánh giá bán công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể Điều này.”.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 như sau:

“Điều 58. Xếp loại unique công chức

1. địa thế căn cứ vào hiệu quả đánh giá, công chức được xếploại quality theo những mức như sau:

a) xong xuôi xuất sắc đẹp nhiệm vụ;

b) xong xuôi tốt nhiệm vụ;

c) xong nhiệm vụ;

d) Không ngừng nhiệm vụ.

2. Hiệu quả xếp loại quality công chức được lưuvào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được review và được thông báocông khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi công chức công tác.

3. Vấn đề xử lý công chức không xong xuôi nhiệm vụđược lao lý như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đến thôiviệc so với công chức có 02 năm tiếp tục được xếp loại chất lượng ở nấc khônghoàn thành nhiệm vụ;

b) Công chức giữ dùng cho lãnh đạo, cai quản có 02năm không tiếp tục trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại unique ở mứckhông xong xuôi nhiệm vụ thì sắp xếp công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

c) Công chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản ngại lýtrong 03 năm gồm 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở nút khônghoàn thành nhiệm vụ tại phần việc làm đang đảm nhiệm thì sắp xếp vào địa điểm việclàm có yêu cầu thấp hơn.”.

13. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 3 Điều 61 như sau:

“a) Trưởng Công an (áp dụng đối với xã, thị trấnchưa tổ chức triển khai công an thiết yếu quy theo vẻ ngoài của Luật
Công an nhân dân số 37/2018/QH14);”.

14. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 78 như sau:

“3. Cán cỗ phạm tội bị tòa án nhân dân kết án và bạn dạng án, quyếtđịnh đã gồm hiệu lực luật pháp thì dĩ nhiên thôi giữ dùng cho do thai cử, phêchuẩn, bửa nhiệm; trường vừa lòng bị tandtc kết án phạt tù nhưng không thừa hưởng ántreo hoặc bị phán quyết về tù nhân tham nhũng thì dĩ nhiên bị buộc thôi vấn đề kểtừ ngày bạn dạng án, quyết định có hiệu lực hiện hành pháp luật.”.

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 79 như sau:

“Điều 79. Các bề ngoài kỷluật so với công chức

1. Công chức phạm luật quy định của phương tiện này cùng cácquy định không giống của điều khoản có tương quan thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạmphải chịu một trong những vẻ ngoài kỷ hiện tượng sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Giáng chức;

đ) biện pháp chức;

e) Buộc thôi việc.

2. Vẻ ngoài giáng chức, không bổ nhiệm chỉ vận dụng đốivới công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản ngại lý; vẻ ngoài hạ bậc lương chỉ áp dụngđối cùng với công chức không giữ công tác lãnh đạo, quản lí lý.

3. Công chức bị tòa án kết án vạc tù nhưng không đượchưởng án treo hoặc bị kết án về tù đọng tham nhũng thì đương nhiên bị buộcthôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức giữ lại chứcvụ lãnh đạo, thống trị phạm tội bị tandtc kết án và bạn dạng án, quyết định đã gồm hiệulực điều khoản thì tất nhiên thôi giữ chuyên dụng cho do té nhiệm.

4. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể Điều này.”.

16. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 80 như sau:

“Điều 80. Thời hiệu, thờihạn cách xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu cách xử lý kỷ qui định là thời hạn nhưng mà khi hếtthời hạn đó thì cán bộ, công chức tất cả hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thờihiệu cách xử trí kỷ luật được tính từ thời gian có hành động vi phạm.

Trừ trường hợp hình thức tại khoản 2 Điều này, thờihiệu giải pháp xử lý kỷ hiện tượng được giải pháp như sau:

a) 02 năm đối với hành vi vi phạm luật ít cực kỳ nghiêm trọng đếnmức buộc phải kỷ hình thức bằng vẻ ngoài khiển trách;

b) 05 năm đối với hành vi phạm luật không ở trong trườnghợp giải pháp tại điểm a khoản này.

2. Đối với những hành vi vi phạm tiếp sau đây thì ko ápdụng thời hiệu giải pháp xử lý kỷ luật:

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạmđến mức đề xuất kỷ giải pháp bằng bề ngoài khai trừ;

b) bao gồm hành vi vi phạm quy định về công tác làm việc bảo vệchính trị nội bộ;

c) gồm hành vi xâm sợ hãi đến tiện ích quốc gia tronglĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) áp dụng văn bằng, triệu chứng chỉ, giấy chứng nhận,xác nhận giả hoặc chưa hợp pháp.

3. Thời hạn xử lý kỷ luật so với cán bộ, công chứclà khoảng thời hạn từ lúc phát hiện tại hành vi vi phạm luật kỷ điều khoản của cán bộ, côngchức đến khi có ra quyết định xử lý kỷ vẻ ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật không thật 90 ngày; ngôi trường hợpvụ vấn đề có diễn biến phức tạp cần phải có thời gian thanh tra, kiểm soát để xác minhlàm rõ thêm thì thời hạn xử trí kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày.

4. Trường hợp cá thể đã bị khởi tố, truy nã tố hoặcđã có đưa ra quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng kế tiếp có quyếtđịnh đình chỉ khảo sát hoặc đình chỉ vụ án nhưng mà hành vi vi phạm có tín hiệu vi phạmkỷ cách thức thì bị coi xét cách xử lý kỷ luật. Thời hạn điều tra, truy tìm tố, xét xử theothủ tục tố tụng hình sự không được tính vào thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật. Vào thờihạn 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày ra ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụán, fan ra quyết định phải gửi ra quyết định và tài liệu có tương quan cho cơquan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải pháp xử lý kỷ luật.”.

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 cùng khoản 3 Điều 82 như sau:

“2. Cán bộ, công chức bị kỷ quy định thì xử trí như sau:

a) Trường hợp bị kỷ cách thức bằng bề ngoài khiểntrách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch,đào tạo, chỉ định vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyếtđịnh kỷ luật bao gồm hiệu lực;

b) Trường hợp bị kỷ luật pháp bằng hình thức giáng chứchoặc không bổ nhiệm thì không tiến hành việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bửa nhiệmtrong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày đưa ra quyết định kỷ luật bao gồm hiệu lực;

c) hết thời hạn chính sách tại điểm a với điểm b khoảnnày, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức đề nghị xử lý kỷ mức sử dụng thì liên tục thựchiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo phép tắc của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn giải pháp xử lý kỷluật, hiện giờ đang bị điều tra, truy nã tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, ngã nhiệm,điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc.”.

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 84 như sau:

“Điều 84. Áp dụng luật của phép tắc cán bộ, côngchức đối với các đối tượng người dùng khác

1. Cơ quan tất cả thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt
Nam, Ủy ban hay vụ Quốc hội, cơ quan chính phủ quy định ví dụ việc áp dụng Luật nàyđối với những người được thai cử nhưng không thuộc đối tượng người sử dụng quy định trên khoản1 Điều 4 của chế độ này; chế độ phụ cấp đối với người đang nghỉ hưu dẫu vậy được bầucử giữ chức vụ, chức vụ cán bộ.

2. Cơ quan bao gồm thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt
Nam, cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể việc vận dụng Luật này so với người làm cho việctrong tổ chức triển khai chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định đưa ra tiếtviệc thực hiện cơ chế công chức đối với người thao tác trong cỗ máy lãnh đạo,quản lý của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc cơ sở của Đảng cùng sản Việt
Nam, công ty nước, tổ chức chính trị - làng mạc hội ngơi nghỉ trung ương, cấp cho tỉnh, cấp cho huyện, dongân sách đơn vị nước bảo đảm an toàn kinh mức giá chi thường xuyên và bỏ ra đầu tư, hoạt độngphục vụ trọng trách chính trị với phục vụ cai quản nhà nước.

4. Chính phủ quy định size số lượng,chế độ, cơ chế đối với hầu như người hoạt động không chăm trách ở cấp cho xã;chế độ quản lí lý, sử dụng so với đội ngũ lãnh đạo, cai quản trong doanh nghiệpnhà nước, doanh nghiệp bởi vì Nhà nước nắm giữ trên một nửa vốn điều lệ.

5. Câu hỏi xử lý so với hành vi vi phạm trong thời giancông tác của cán bộ, công chức đang nghỉ việc, nghỉ hưu được vẻ ngoài như sau:

a) mọi hành vi vi phạm luật trong thời gian công tác củacán bộ, công chức đang nghỉ việc, ngủ hưu đông đảo bị xử trí theo chế độ của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, fan cóhành vi vi phạm rất có thể bị xử trí hình sự, hành chủ yếu hoặc giải pháp xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khoản thời gian nghỉ câu hỏi hoặc nghỉhưu bắt đầu phát hiện gồm hành vi phạm luật trong thời gian công tác thì phụ thuộc vào tínhchất, nấc độ vi phạm phải chịu một trong những những hiệ tượng kỷ biện pháp khiển trách, cảnhcáo, xóa tư không bổ nhiệm vụ đã phụ trách gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hìnhthức cách xử lý kỷ luật.

Việc cách xử trí kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉviệc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng7 năm 2020 được tiến hành theo chính sách của hiện tượng này.

Chính bao phủ quy định chi tiết khoản này.”.

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 85 như sau:

“Điều 85. Điều khoản gửi tiếp

Người giữ dùng cho lãnh đạo, làm chủ trong đơn vị sựnghiệp công lập được xác minh là công chức theo nguyên lý của chính sách cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 với cácvăn bạn dạng quy định chi tiết, trả lời thi hành mà không hề là công chức theoquy định của công cụ này cùng không trực thuộc trường hợp vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 84 của
Luật này thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định củapháp dụng cụ về cán bộ, công chức cho tới hết thời hạn chỉ định giữ dùng cho đang đảmnhiệm.”.

20. Vắt thế một số trong những cụm trường đoản cú tạicác điều, khoản, điểm như sau:

a) sửa chữa từ “phân loại” bằng cụm trường đoản cú “xếp loại chấtlượng” tại khoản 4 Điều 5 cùng Điều 64;

b) thay thế cụm tự “Luậttổ chức Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân” bằng cụm từ bỏ “Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương” tại khoản 2 Điều 21, Điều 24 với khoản 1 Điều 63;

c) thay thế sửa chữa cụm trường đoản cú “Luậtbầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân” bằng cụm từ “Luật thai cử đạibiểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tại Điều 24;thay thế các từ “Luật thai cử đại biểu Hội đồngnhân dân” bởi cụm từ “Luật thai cử đại biểu
Quốc hội với đại biểu Hội đồng nhân dân” tại khoản 1 Điều 63;

d) thay thế cụm từ bỏ “sĩ quan, hạ sĩ quan siêng nghiệp”bằng cụm từ “sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chính sách chuyên nghiệp, công nhâncông an” tại điểm d khoản 1 Điều 32;

đ) sửa chữa thay thế cụm từ “đưa vào các đại lý chữa bệnh, cơ sởgiáo dục” bằng cụm trường đoản cú “đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc, đưa vào cửa hàng giáo dụcbắt buộc” trên điểm c khoản 2 Điều 36.

21. Bỏ một số cụm từ tại cácđiều, khoản như sau:

a) quăng quật cụm tự “các buôn bản miền núi, biên giới, hải đảo,vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số,” tại khoản 2 Điều 63;

b) bỏ cụm trường đoản cú “, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của Nhànước” trên khoản 4 Điều 66;

c) quăng quật cụm trường đoản cú “, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủyban nhân dân” trên khoản 5 Điều 66;

d) quăng quật cụm trường đoản cú “và đơn vị sự nghiệp công lập” tại khoản 6 Điều 66;

đ) bỏ cụm trường đoản cú “đơn vị sự nghiệp công lập,” tại khoản 1 Điều 70.

22. Bãi bỏ điểmc khoản 1 Điều 32.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của lao lý Viên chức

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loạiđơn vị sự nghiệp công lập giải pháp tại khoản 2 Điều này so với từng nghành sựnghiệp; việc biến hóa đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ solo vịsự nghiệp trong nghành nghề dịch vụ y tế với giáo dục; chế độ làm chủ đối với đơn vị chức năng sựnghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm an toàn tinh gọn, hiệu quả.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Những loại hòa hợp đồng có tác dụng việc

1. Vừa lòng đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồngmà trong những số đó hai bên khẳng định thời hạn, thời điểm xong hiệu lực của hợp đồngtrong khoảng thời hạn từ đủ 12 tháng mang lại 60 tháng.

Hợp đồng có tác dụng việc xác định thời hạn áp dụng đối vớingười được tuyển chọn dụng có tác dụng viên chức tính từ lúc ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trườnghợp chế độ tại điểm b với điểm c khoản 2 Điều này.

2. Phù hợp đồng thao tác không xác minh thời hạn là hợpđồng mà trong số đó hai bên không xác minh thời hạn, thời điểm xong xuôi hiệu lực củahợp đồng. Phù hợp đồng thao tác không xác định thời hạn áp dụng đối với các trườnghợp sau đây:

a) Viên chức được tuyển dụng trước thời gian ngày 01 mon 7năm 2020;

b) Cán bộ, công chức gửi sang làm cho viên chức theoquy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của phương pháp này;

c) người được tuyển chọn dụng có tác dụng viên chức làm việc tạivùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội quan trọng khó khăn.

3. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể Điều này.”.

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 28 như sau:

“2. Đối với phù hợp đồng làm việc khẳng định thời hạn,trước khi không còn hạn hòa hợp đồng thao tác làm việc 60 ngày, fan đứng đầu đơn vị sự nghiệpcông lập ký kết tiếp hoặc xong xuôi hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập còn nhu cầu,viên chức đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu theo khí cụ của pháp luật thì tín đồ đứngđầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập yêu cầu ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường thích hợp không ký kết kết tiếp hòa hợp đồng làm việc vớiviên chức thì tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập cần nêu rõ vì sao bằngvăn bản.”.

4. Bổ sung điểm e vào sau cùng điểm đ khoản 1 Điều 29 như sau:

“e) Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:

“Điều 41. Nội dung review viên chức

1. Việc đánh giá viên chức được xem như xét theo các nộidung sau đây:

a) Chấp hành con đường lối, nhà trương, chính sách của
Đảng và pháp luật ở trong phòng nước, mức sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) công dụng thực hiện quá trình hoặc trọng trách theo hợpđồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo các bước cụ thể đượcgiao; tiến độ, unique thực hiện nhiệm vụ. Bài toán đánh giá hiệu quả thực hiệnnhiệm vụ yêu cầu gắn cùng với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, thành phầm cụthể;

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

d) tinh thần trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân,tinh thần hợp tác và ký kết với đồng nghiệp cùng việc tiến hành quy tắc xử sự của viên chức;

đ) Việc tiến hành các nhiệm vụ khác của viên chức.

2. Ngoài những nội dung phương pháp tại khoản 1 Điềunày, viên chức cai quản còn được reviews theo những nội dung sau đây:

a) năng lượng quản lý, điều hành và quản lý và tổ chức triển khai thực hiệnnhiệm vụ;

b) Kế hoạch thao tác theo năm, quý, tháng với kết quảhoạt rượu cồn của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quản ngại lý; việc review kết quảthực hiện trọng trách của cá thể phải thêm với công dụng thực hiện trọng trách của cơquan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Nấc xếp loại unique của cá nhânkhông cao hơn nữa mức xếp loại unique của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếp phụtrách.

3. Việc review viên chức được triển khai như sau:

a) Đánh giá bán hàng năm; nhận xét trước khi kết thúcthời gian tập sự, ký kết kết tiếp phù hợp đồng làm việc, đổi khác vị trí việc làm; đánhgiá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, chỉ định lại, quy hoạch;

b) địa thế căn cứ vào sệt thù công việc của cơ quan, tổ chức,đơn vị, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan gồm thẩm quyền cai quản viên chức ban hành hoặcgiao người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trực tiếp sử dụng viên chức phát hành quy địnhđánh giá viên chức theo quý, mon hoặc tuần phù hợp với đặc thù quá trình củacơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo vệ công khai, dân chủ, khách hàng quan, định lượngbằng kết quả, thành phầm cụ thể; hiệu quả đánh giá chỉ là căn cứ để triển khai đánh giáviên chức lý lẽ tại điểm a khoản này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 như sau:

“1. Viên chức thừa kế trợ cung cấp thôi việc, trợ cấpmất việc làm hoặc cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của lao lý vềlao động và quy định về bảo đảm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấmdứt phù hợp đồng thao tác làm việc với viên chức, không còn thời hạn của hợp đồng nhưng tín đồ sử dụnglao động không ký kết kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đối kháng phương kết thúc hợpđồng do nhỏ xíu đau, bị tai nạn theo giải pháp tại khoản 4 Điều 29 hoặc 1-1 phương chấmdứt phù hợp đồng theo chế độ tại khoản 5 Điều 29 của cơ chế này, trừ trường hòa hợp quyđịnh trên khoản 2 Điều này.”.

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 53 như sau:

“Điều 53. Thời hiệu, thờihạn cách xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu cách xử trí kỷ nguyên tắc là thời hạn nhưng khi hếtthời hạn đó thì viên chức bao gồm hành vi vi phạm không trở nên xử lý kỷ luật. Thời hiệuxử lý kỷ luật được xem từ thời điểm có hành động vi phạm.

Trừ trường hợp hình thức tại khoản 2 Điều này, thờihiệu giải pháp xử lý kỷ luật được qui định như sau:

a) 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đếnmức bắt buộc kỷ hiện tượng bằng bề ngoài khiển trách;

b) 05 năm so với hành vi phạm luật không nằm trong trườnghợp lý lẽ tại điểm a khoản này.

2. Đối với các hành vi vi phạm dưới đây thì không ápdụng thời hiệu cách xử lý kỷ luật:

a) Viên chức là đảng viên gồm hành vi vi phạm đến mứcphải kỷ nguyên lý bằng bề ngoài khai trừ;

b) gồm hành vi phạm luật quy định về công tác làm việc bảo vệchính trị nội bộ;

c) gồm hành vi xâm sợ hãi đến tiện ích quốc gia tronglĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) sử dụng văn bằng, bệnh chỉ, giấy chứng nhận,xác thừa nhận giả hoặc không phù hợp pháp.

3. Thời hạn cách xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảngthời gian từ khi phát hiện tại hành vi phạm luật của viên chức đến khi có quyết địnhxử lý kỷ chính sách của cấp bao gồm thẩm quyền.

Thời hạn xử trí kỷ luật không thật 90 ngày; ngôi trường hợpvụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, soát sổ để xác minhlàm rõ thêm thì thời hạn xử trí kỷ luật rất có thể kéo nhiều năm nhưng không quá 150 ngày.

4. Trường hòa hợp viên chức đã bị khởi tố, tróc nã tố hoặcđã có ra quyết định đưa ra xét xử theo giấy tờ thủ tục tố tụng hình sự nhưng tiếp nối có quyếtđịnh đình chỉ khảo sát hoặc đình chỉ vụ án nhưng mà hành vi vi phạm luật có tín hiệu vi phạmkỷ công cụ thì bị coi xét xử lý kỷ luật. Thời gian điều tra, tróc nã tố, xét xử theothủ tục tố tụng hình sự không được xem vào thời hạn cách xử lý kỷ luật. Trong thờihạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụán, bạn ra đưa ra quyết định phải gửi đưa ra quyết định và tư liệu có liên quan cho cơquan, tổ chức, solo vị cai quản viên chức để xem xét cách xử trí kỷ luật.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 56 như sau:

“2. Viên chức bị kỷ chế độ thì cách xử lý như sau:

a) Trường đúng theo bị kỷ pháp luật bằng bề ngoài khiển tráchhoặc cảnh cáo thì không tiến hành việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệmvào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, tính từ lúc ngày đưa ra quyết định kỷ lao lý cóhiệu lực;

b) Trường hòa hợp bị kỷ lý lẽ bằng vẻ ngoài cách chứcthì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức vẫn trong thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật,đang bị điều tra, truy tìm tố, xét xử thì ko được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo,bồi chăm sóc hoặc thôi việc.”.

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 58 như sau:

“1. Việc chuyển đổi giữa viên chức cùng cán bộ, côngchức được thực hiện như sau:

a) việc tuyển dụng viên chức vào có tác dụng công chức phảithực hiện nay theo luật của điều khoản về cán bộ, công chức;

b) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm cho viên chứctại đơn vị sự nghiệp công lập khi thỏa mãn nhu cầu các điều kiện theo phương pháp của Luậtnày;

c) quá trình cống hiến, thời gian công tác của viênchức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và trái lại được cẩn thận khithực hiện các nội dung tương quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tán dương và những quyềnlợi khác.”.

10. Bổ sung cập nhật khoản 2a vào saukhoản 2 Điều 59 như sau:

“2a. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng7 năm 2020 nhưng chưa ký phối hợp đồng thao tác không xác minh thời hạn thì tiếptục tiến hành hợp đồng làm việc đã ký kết kết; sau khi xong thời hạn của phù hợp đồnglàm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng thao tác không khẳng định thời hạn nếuđáp ứng rất đầy đủ các yêu cầu theo vẻ ngoài của pháp luật.”.

11. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 60 như sau:

“Điều 60. Áp dụng chính sách của hiện tượng viên chức đốivới các đối tượng người sử dụng khác

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định việc vận dụng Luật viên chức đốivới người thao tác làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị buôn bản hội -nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập, công ty nhà nước, doanh nghiệp vày Nhà nước nắm giữ trên một nửa vốnđiều lệ.

2. Cơ quan chính phủ quy định vấn đề xử lý kỷ biện pháp đối vớiviên chức sau thời điểm nghỉ việc, nghỉ hưu bắt đầu phát hiện bao gồm hành vi vi phạm luật trong thờigian công tác.

Việc cách xử trí kỷ luật đối với viên chức sẽ nghỉ việc,nghỉ hưu tất cả hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm2020 được triển khai theo khí cụ của phép tắc này.”.

12. Chũm thế một trong những cụm từ bỏ tạicác điều, khoản, điểm như sau:

a) thay thế sửa chữa cụm từ bỏ “đưa vào cửa hàng chữa bệnh, cơ sởgiáo dục, trường giáo dưỡng” bởi cụm từ bỏ “đưa vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc,đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng” tại điểmb khoản 2 Điều 22;

b) thay thế cụm trường đoản cú “phân các loại đánh giá” bằng cụm từ“xếp loại chất lượng” tại điểm a khoản 1 Điều 29; vậy thếcụm từ bỏ “phân nhiều loại đánh giá” và từ “phân loại” bằng cụm từ bỏ “xếp một số loại chất lượng”tại Điều 42; sửa chữa từ “phân loại” bởi cụm từ bỏ “xếp loạichất lượng” trên Điều 44.

13. Bỏ một số cụm từ trên cácđiều, khoản như sau:

a) bỏ cụm từ “nhưng chưa hẳn là công chức” tại khoản 1 Điều 3;

b) bỏ cụm trường đoản cú “được cấp có thẩm quyền chỉ định giữchức vụ được điều khoản quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc”tại khoản 5 Điều 28.

Điều 3. Hiệu lực hiện hành thi hành

Luật này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 7năm 2020.

Xem thêm: Văn Hóa Doanh Nghiệp Là Gì ? 10 Ví Dụ Xây Dựng Văn Hóa Công Ty Thành Công

Luật này được Quốc hội nước cùng hòa thôn hội chủnghĩa vn khóa XIV, kỳ họp lắp thêm 8 trải qua ngày 25 mon 11 năm 2019.

function t
S() x=new Date(); x.set
Time(x.get
Time()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function d
T() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(o
T)+""); t
P.inner
Text=eval(o
T); set
Timeout("d
T()",1000); var d
N=new Array("Chủ nhật,","Thứ hai,","Thứ ba,","Thứ tư,","Thứ năm,","Thứ sáu,","Thứ bảy,"),m
N=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,o
T="d
NS().get
Day()>+" Ngày "+t
S().get
Date()+" tháng "+m
NS().get
Month()>+" năm "+y2(t
S().get
Year())"; d
T();

Video
Sống thân thiện với môi trường xung quanh
Hình ảnh liên kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

website liên kết sài gòn city web quận 1 Quận 2 quận 3 Quận 4 quận 5 Quận 6 q.7 Quận 8 Quận 9 q.10 Quận 11 q.12 Quận Bình Tân Quận quận bình thạnh Quận đống Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện h. Bình chánh Huyện phải Giờ huyện Củ bỏ ra Huyện Hóc Môn Huyện bên Bè Sở du ngoạn Sở gây ra Sở Y tế Hiệp hội bđs nhà đất TPHCM cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Cục thuế thành phố hồ chí minh Sở bốn pháp Sở NN&PTNT Sở Khoa học technology Sở Quy hoạch phong cách thiết kế Chi Cục bảo vệ môi trường bỏ ra Cục Văn thư - lưu trữ tp.hcm Trung trọng điểm đo đạc bạn dạng đồ