Đây là bảng sản phẩm công nghệ hạng tất cả các trường đại học ở hàn quốc hiện nay, tính từ 03/2021. Trong list này bao hàm cả đại học, viện nghiên cứu, cđ (cấp bởi cử nhân).

Bạn đang xem: Các trường đại học ở hàn quốc

Bảng xếp hạng, thiết bị hạng các trường đh ở hàn quốc năm 2021 – 2022

1Seoul National UniversitySeoul …
2KAISTDaejeon
3Sogang UniversitySeoul
4Pusan National UniversityBusan
5Korea UniversitySeoul
6Yonsei UniversitySeoul
7Ewha Womans UniversitySeoul
8Hanyang UniversitySeoul …
9Kyungpook National UniversityDaegu
10Sungkyunkwan UniversitySeoul …
11Kyung Hee UniversitySeoul …
12Pohang University of Science & TechnologyPohang
13Chung-Ang UniversitySeoul
14Pukyong National UniversityBusan
15Konkuk UniversitySeoul
16Myongji UniversityYongin
17Inha UniversityIncheon
18Hankuk University of Foreign StudiesSeoul
19Ajou UniversitySuweon
20Jeonbuk National UniversityJeonju
21Seoul National University of Science và TechnologySeoul
22Ulsan National Institute of Science và TechnologyEonyang
23Yeungnam UniversityGyeongsan
24Dankook UniversityYongin …
25Sookmyung Women’s UniversitySeoul
26Chungbuk National UniversityCheongju
27Handong Global UniversityPohang
28Dong-A UniversityBusan
29Gachon UniversitySeongnam
30Soongsil UniversitySeoul
31The Catholic University of KoreaSeoul
32Woosong UniversityDaejeon
33Sejong UniversitySeoul
34Jeju National UniversityJeju
35Kookmin UniversitySeoul
36Kangwon National UniversityChuncheon
37Dongguk UniversitySeoul …
38Changwon National UniversityChangwon
39University of IncheonIncheon
40Hallym UniversityChuncheon
41University of SeoulSeoul
42Kyungnam UniversityMasan
43Kyungsung UniversityBusan
44Hongik UniversitySeoul
45University of UlsanUlsan
46Chungnam National UniversityDaejeon
47Hannam UniversityDaejeon
48Korea Maritime & Ocean UniversityBusan
49Inje UniversityGimhae
50Keimyung UniversityDaegu …
51Kongju National UniversityGong
52Dongseo UniversityBusan
53Wonkwang UniversityIksan
54Korean National University of ArtsSeoul
55Chosun UniversityGwangju
56Chonnam National UniversityGwangju …
57Kyonggi UniversitySuweon
58Daegu UniversityGyeongsan
59Pai Chai UniversityDaejeon
60Gyeongsang National UniversityJinju
61Busan University of Foreign StudiesBusan
62Kunsan National UniversityGunsan
63Soonchunhyang UniversityAsan
64Sangji UniversityWonju
65Sunchon National UniversitySuncheon
66Sungshin UniversitySeoul
67Woosuk UniversityWanju-gun
68Kwangwoon UniversitySeoul
69Sangmyung UniversitySeoul …
70Gwangju UniversityGwangju
71Korea Polytechnic UniversitySiheung
72Andong National UniversityAndong
73Sun Moon UniversityAsan
74Silla UniversityBusan
75Korea Aerospace UniversityGoyang
76Konyang UniversityNonsan
77Hanseo UniversitySeosan
78Korea University of Technology và EducationCheonan
79Semyung UniversityJecheon
80Kumoh National University of TechnologyGumi
81Nambu UniversityGwangju
82Seoul Women’s UniversitySeoul
83Mokpo National UniversityMuan
84Hansung UniversitySeoul
85Seowon UniversityCheongju
86CHA UniversityPocheon
87Mokwon UniversityDaejeon
88Cheongju UniversityCheongju
89The University of SuwonHwaseong
90Namseoul UniversityCheonan
91Anyang UniversityAnyang
92Jeonju UniversityJeonju
93University of Science & Technology KoreaDaejeon
94Hoseo UniversityAsan
95Hanbat National UniversityDaejeon
96Dong-Eui UniversityBusan
97Seokyeong UniversitySeoul
98Yong-In UniversityYongin
99Korea National University of EducationCheongju
100Duksung Women’s UniversitySeoul
101Sahmyook UniversitySeoul
102Dongyang UniversityPunggi
103Dongshin UniversityNaju
104Catholic University of DaeguGyeongsan …
105Hanshin UniversityOsan
106Kyungil UniversityGyeongsan
107Youngsan UniversityYangsan …
108Eulji UniversitySeongnam
109Honam UniversityGwangju
110Joongbu UniversityGeumsan
111Chugye University for the ArtsSeoul
112Daejin UniversityPocheon
113Sungkonghoe UniversitySeoul
114Dongduk Women’s UniversitySeoul
115Korea Christian UniversitySeoul
116Gyeongju UniversityGyeongju
117Korea Baptist Theological UniversityDaejeon
118Korea National University of TransportationChungju
119Kangnam UniversityYongin
120Gangneung-Wonju National UniversityGangneung
121Hankyong National UniversityAnseong
122Busan Women’s CollegeBusan
123Seoul National University of EducationSeoul
124Catholic Kwandong UniversityGangneung
125Chongshin UniversitySeoul
126Presbyterian University & Theological SeminarySeoul
127Daejeon UniversityDaejeon
128Baekseok UniversityCheonan …
129Gyeongnam National University of Science and TechnologyJinju
130Seoul Theological UniversityBucheon
131Hansei UniversityGunpo
132Incheon Catholic UniversityGanghwa
133Kaya UniversityGoryeong-gun
134Sehan UniversityYeongam-gun
135Kyungdong UniversityGoseong-gun
136Daegu Haany UniversityGyeongsan
137Gyeongin National University of EducationIncheon …
138Gongju National University of EducationGongju
139Korea Nazarene UniversityCheonan
140Mokpo National Maritime UniversityMokpo
141Tongmyung UniversityBusan
142Catholic University of PusanBusan
143Korea National sport UniversitySeoul
144Kosin UniversityBusan
145Geumgang UniversityNonsan
146Sungkyul UniversityAnyang
147Cheongju National University of EducationCheongju
148Uiduk UniversityGyeongju
149Howon UniversityGunsan
150Chungwoon UniversityHongseong
151Korean Bible UniversitySeoul
152Kwangju Women’s UniversityGwangju
153Kkottongnae UniversityCheongwon
154Hyupsung UniversityHwaseong
155International University of KoreaJinju
156U1 UniversityYeongdong-gun
157Chinju National University of EducationJinju
158Hanlyo UniversityGwangyang
159Halla UniversityWonju
160Gwangju National University of EducationGwangju
161Busan National University of EducationYeonje
162Pyeongtaek UniversityPyeongtaek
163Catholic University of DaejeonYeongi-gun
164Daeshin UniversityGyeongsan
165Chuncheon National University of EducationChuncheon
166Daegu National University of EducationDaegu
167Jeju International UniversitySeogwipo
168Chodang UniversityMuan
169Calvin UniversityYongin
170Mokpo Catholic UniversityMokpo
171Kyungwoon UniversityGumi
172Seoul Jangsin UniversityGwangju
173Far East University, KoreaGamgok
174Jeonju National University of EducationJeonju
175Luther UniversityYongin
176Kwangshin UniversityGwangju
177Jungwon UniversityGoesan
178Gimcheon UniversityGimcheon
179Daegu Arts UniversityChilgok-gun
180Busan Presbyterian UniversityGimhae
181Yewon Arts UniversityImsil-gun
182Suwon Catholic UniversityHwaseong
183Youngnam Theological University và SeminaryGyeongsan
184Gwangju Catholic UniversityNaju
185Joongang Sangha UniversityGunpo
186Shingyeong UniversityHwaseong
187Jesus UniversityJeonju
188Youngsan University of Son StudiesYeonggwang-gun
189Holy đô thị UniversityCheonan
UnSeoul Christian UniversitySeoul
Legend: Un Unranked

Trên đây là thứ hạng 189 ngôi trường ở hàn quốc năm 2021. Những trường còn sót lại mời các bạn xem danh sách thứ hạng trường nước hàn năm 2020 nhé

Danh sách đẳng cấp 375 trường Hàn năm 2020

1.Seoul National University / 서울대학교
2Korea Advanced Institute of Science và Technology – KAIST
3Yonsei University / 연세대학교
4Korea University / 고려대학교
5Hanyang University / 한양대학교
6Pohang University of Science và Technology / 포항공과대학교
7Sungkyunkwan University / 성균관대학교
8Kyung Hee University / 경희대학교
9Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교
10Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
11Chung-Ang University / 중앙대학교
12Ewha Womans University / 이화여자대학교
13Konkuk University / 건국대학교
14Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15Inha University / 인하대학교
16Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST
17Ajou University / 아주대학교
18Sogang University / 서강대학교
19Gwangju Institute of Science và Technology / 광주과학기술원
20University of Ulsan / 울산대학교
21Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
22Yeungnam University / 영남대학교
23Sejong University / 세종대학교
24Dongguk University / 동국대학교
25University of Seoul / 서울시립대학교
26Catholic University of Korea / 가톨릭대학교
27Inje University / 인제대학교
28Dankook University / 단국대학교
29Hallym University / 한림대학교
30Pukyong National University / 부경대학교
31Kosin University / 고신대학교
32Chungnam National University / 충남대학교
33Kookmin University / 국민대학교
34Gyeongsang National University / 경상대학교
35Chungbuk National University / 충북대학교
36Chosun University / 조선대학교
37Gachon University / 가천대학교
38Myongji University / 명지대학교
39Kwangwoon University / 광운대학교
40Incheon National University (University of Incheon) / 인천대학교
41Jeju National University (Cheju) / 제주대학교
42Hongik University / 홍익대학교
43Seoul National University of Science and Technology / 서울과학기술대학교
44Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교
45Soonchunhyang University / 순천향대학교
46Keimyung University / 계명대학교
47Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교
48Kongju National University / 공주대학교
49Korea Nazarene University / 나사렛대학교
50Daegu University / 대구대학교
51Kumoh National Institute of giải pháp công nghệ / 금오공과대학교
52Hanbat National University / 한밭대학교
53Kunsan National University / 군산대학교
54Wonkwang University / 원광대학교
55Changwon National University / 창원대학교
56Mokpo National University / 목포대학교
57Dong-Eui University / 동의대학교
58University of Science & Technology Daejeon / 과학기술연합대학원대학교
59Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교
60Sang myung University / 상명대학교
61Dong-A University / 동아대학교
62Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국항공대학
63Kyonggi University / 경기대학교
64Sun Moon University / 선문대학교
65Korea National University of Transportation / 한국교통대학교
66Suwon University / 수원대학교
67Seoul Women’s University / 서울여자대학교
68Kyungnam University / 경남대학교
69Korea University of Technology và Education Korea
Tech / 한국기술교육대학교
70Sungshin Women’s University / 성신여자대학교
71Eulji University (Seoul Health College) / 을지대학교
72Hannam University / 한남대학교
73Kyungsung University / 경성대학교
74Korea Maritime University / 한국해양대학교
75Hoseo University / 호서대학교
76Cheongju University / 청주대학교
77Handong Global University / 한동대학교
78Sunchon National University / 순천대학교
79Andong National University / 안동대학교
80Catholic Kwandong University / 관동대학교
81Hansung University / 한성대학교
82Sangji University / 상지대학교
83Dongseo University / 동서대학교
84Duksung Women’s University / 덕성여자대학교
85Silla University / 신라대학교
86Sahmyook University / 삼육대학교
87Dongshin University / 동신대학교
88Jeonbuk National University / 전북대학교
89Hanseo University / 한서대학교
90Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교
91Daegu Haany University (Kyungsan University) / 대구한의대학교
92Konyang University / 건양대학교
93Woosuk University / 우석대학교
94Mokwon University / 목원대학교
95Seokyeong University / 서경대학교
96Daegu Gyeongbuk Institute of Science và Technology
97Namseoul University / 남서울 대학교
98Korea National University of Education / 한국교원대학교
99Seowon University / 서원대학교
100Semyung University / 세명대학교
101Daejeon University / 대전대학교
102Soongsil University / 숭실대학교
103Korea National xuất hiện University / 한국방송통신대학교
104Korea Polytechnic University / 한국산업기술대학교
105Daejin University / 대진대학교
106Pai Chai University / 배재대학교
107Jeonju University / 전주대학교
108Gyeongnam National University of Science and Technology (Jinju National University) / 경남과학기술대학교
109Dongyang Technical College / 동양미래대학교
110The Academy of Korean Studies / 한국학중앙연구원
111Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) / 강릉원주대학교
112Joongbu University / 중부대학교
113Korean Bible University / 한국성서대학교
114Pusan University of Foreign Studies / 부산외국어대학교
115Seoul National University of Education / 서울교육대학교
116Yong-In University / 용인대학교
117Cha University / 차의과학대학교
118Anyang University / 안양대학교
119Kyungil University / 경일대학교
120Hankyong National University / 한경대학교
121Yuhan University / 유한대학교
122Sehan University (Daebul University) / 세한대학교(世翰大學校)
123Daelim College / 대림대학교
124Korea National University of Arts / 한국예술종합학교
125Mokpo National Maritime University / 목포해양대학교
126Woosong University / 우송대학교
127Honam University / 호남대학교
128Dongyang University / 동양대학교
129Doowon Technical College / 두원공과대학교
130KDI School of Public Policy và Management / KDI 국제정책대학원
131Kangnam University / 강남대학교
132Youngsan University / 영산대학교
133Saekyung College / 세경대학교
134Catholic Sangji College / 가톨릭상지대학교
135Hanshin University / 한신대학교
136Halla University / 한라대학교
137Korea Polytechnics / 학교법인한국폴리텍
138Myongji College / 명지전문대학
139Tongmyong University / 동명대학교
140Korea Military Academy / 육군사관학교
141Sung Kong Hoe University / 성공회대학교
142Chung Cheong University / 충청대학교
143Baekseok University / 백석대학교
144Hansei University / 한세대학교
145Chongshin University / 총신대학교
146Daegu Arts University / 대구예술대학교
147Sungkyul University / 성결대학교
148Korean Academy of Science và Technology / 한국과학기술한림원
149Guangju University / 광주대학교
150Seoul Institute of The Arts / 서울예술대학교
151Seoul Digital University / 서울디지털대학교
152Howon University / 호원대학교
153Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원
154Korea University of truyền thông media Arts (Kongju Communication Arts College) / 한국영상대학교
155Hyupsung University / 협성대학교
156Yeungjin College / 영진전문대학
157Yong-In Songdam College / 용인송담대학교
158Yeungnam University College / 영남이공대학교
159Chodang University / 초당대학교
160Gyeongin National University of Education / 경인교육대학교
161International Graduate University for Peace / 국제뇌교육종합대학원대학교
162Jangan College / 장안대학교
163Kwang Ju Womens University
164Kyung Hee Cyber University / 경희사이버대학교
165Ansan University / 안산대학교
166Induk University / 인덕대학
167Pyeongtaek University / 평택대학교
168Far East University Korea / 극동대학교
169Nambu University / 남부대학교
170Gyeongju University / 경주대학교
171Kyung phái mạnh College of Information & Technology / 경남정보대학교
172Chungwoon University / 청운대학교
173Seoul Cyber University / 서울사이버대학교
174Busan Gyeongsang College / 부산경상대학교
175Daekyeung College / 대경대학교
176Suwon Science College / 수원과학대학
177Seoul Teological University / 서울신학대학교
178Chugye University for the Arts / 추계예술대학교
179Dong-Eui Institute of giải pháp công nghệ / 동의과학대학교
180Chungkang College of Cultural Industries / 청강문화대학교
181Kaywon School of Art và Design / 계원예술대학교
182Bucheon University / 부천대학교
183Catholic University of Pusan / 부산가톨릭대학교
184Korea National sport University / 한국체육대학교
185Shingu College / 신구대학교
186Korea Christian University / 그리스도대학교
187Presbyterian College and Theological Seminary / 장로회신학대학교
188Daegu National University of Education / 대구교육대학교
189Dong-Ah Broadcasting College / 동아방송예술대학교
190Uiduk University / 위덕대학교
191Cyber University of Korea (Korea Digital University) / 고려사이버대학교
192Korea National Police University / 경찰대학교
193Baehwa Women’s university / 배화여자대학교
194Youngdong University / 영동대학교
195Songwon University / 송원대학교
196Korean National University of Cultural Heritage / 한국전통문화대학교
197Daegu Health College / 대구보건대학교
198Sunlin College / 선린대학교
199Hanyang Women’s College / 한양여자대학교
200Open Cyber University / 열린사이버대학교
201Korea Baptist Theological University / 침례신학대학교
202Shinsung University / 신성대학교
203Kyungwoon University / 경운대학교
204Kimpo University / 김포대학교
205Kyungmin College / 경민대학교
206Shinhan University / 신한대학교
207Cheju Halla University / 제주한라대학교
208Osan College / 오산대학교
209Kyungdong University / 경동대학교
210Calvin University / 칼빈대학교
211Kunjang College / 군장대학교
212Gwangju National University of Education / 광주교육대학교
213Asia United Theological University / 아세아연합신학대학교
214University of Gyeongnam Namhae / 경남도립남해대학
215Kyungbuk College / 경북전문대학교
216Dongnam Health College / 동남보건대학교
217International University of Korea / 한국국제대학교
218Jeju International University / 제주국제대학교
219Geumgang University / 금강대학교
220Daewon Science College / 대원대학교
221JEI University (Jaenneung College) / 인천재능대학교
222Cyber Hankuk University of Foreign Studies / 사이버한국외국어대학교
223Chinju National University of Education / 진주교육대학교
224Seoul Christian University / 서울기독대학교
225Yewon University / 예원예술대학교
226Yonam College of Agriculture / 천안연암대학
227Daejeon Health Sciences College / 대전보건대학교
228Woosong Information College / 우송정보대학
229Dong-Pusan College / 동부산대학교
230Jeonju Technical College / 전주비전대학교
231Hanlyo University / 한려대학교
232Korea Soongsil Cyber University / 숭실사이버대학교
233Sorabol College / 서라벌대학
234Luther Theological University / 루터대학교
235Dongju College / 동주대학교
236Kookje University / 국제대학교
237Wonkwang Digital University / 원광디지털대학교
238Sejong Cyber University / 세종사이버대학교
239Dong-A In Jae University / 동아인재대학교
240Keimyung University of Culture / 계명문화대학
241Seoul Cultural Arts University (Hansung Digital University) / 디지털서울문화예술대학교
242Daejeon Institute of Science & Technology / 대전과학기술대학교
243Jeonju Kijeon College / 전주기전대학
244Ulsan College / 울산과학대학교
245Soongeui Womens College / 숭의여자대학교
246Busan Institute of Science và Technology (Pusan Info-Tech College) / 부산과학기술대학교
247Hanyang Cyber University / 한양사이버대학교
248Hanil University & Presbyterian Theological Seminary / 한일장신대학교
249Daedong College / 대동대학교
250Incheon Catholic University / 인천가톨릭대학교
251Suseong College (Daegu Polytechnic College) / 수성대학교
252Seoil University / 서일대학교
253Paekche Art College / 백제예술대학
254Yeojoo Institute of technology / 여주대학
255Gongju National University of Education / 공주교육대학교
256Dong Seoul University / 동서울대학교
257Sohae College / 서해대학
258Yonam Institute of Digital technology / 연암공업대학
259Yeonsung University (Anyang Technical College / 연성대학교)
260Seoul Womens College of Nursing / 서울여자간호대학
261Honam Theological University và Seminary / 호남신학대학교
262Methodist Theological University / 감리교신학대학교
263Koje College / 거제대학교
264Hallym Polytechnic University (Hallym College of Information và Industry) / 한림성심대학교
265Busan National University of Education / 부산교육대학교
266Dongkang College / 동강대학교
267Andong Science College / 안동과학대학교
268Suncheon First College / 순천제일대학교
269Daegu Cyber University / 대구사이버대학교
270Gangwon State University / 강원도립대학
271Masan University / 마산대학교
272Jungwon University / 중원대학교
273Suncheon Cheongam College / 청암대학
274Seojeong College / 서정대학교
275Gyeonggi University of Science & Technology (Kyonggi Institute of Technology) / 경기과학기술대학교
276Hyejeon College / 혜전대학교
277Kwangshin University / 광신대학교
278Jeonbuk Science College / 전북과학대학교
279Mokpo Catholic University / 목포가톨릭대학교
280Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare / 꽃동네대학교
281Hanyoung Theological University / 한영신학대학교
282Gangdong University (Keukdong College) / 강동대학교
283Gangneung Yeongdong University / 강릉영동대학
284Kyungbok University / 경복대학교
285Shinheung College / 신흥대학교
286Daegu Technical University / 대구공업대학교
287Pohang University / 포항대학교
288Sung-Duk College / 성덕대학
289Ajou Motor College / 아주자동차대학
290Taejon Catholic University / 대전가톨릭대학교
291Sahmyook Health University / 삼육보건대학
292Chuncheon National University of Education / 춘천교육대학교
293Tongwon University / 동원대학교
294Korea Tourism College / 한국관광대학
295Choonhae College of Health Sciences / 춘해보건대학교
296Baekseok Culture University / 백석문화대학교
297Seoyeng University (Seokang College) / 서영대학교
298Seoul Jangsin University / 서울장신대학교
299Changshin University / 창신대학
300Korea National University of Welfare
301Chungbuk Health và Science University (Juseong University) / 충북보건과학대학교
302Gwangju Health University / 광주보건대학교
303Wonkwang Health Science University / 원광보건대학교
304Shin Ansan University / 신안산대학교
305World Cyber College / 세계사이버대학
306Songho College / 송호대학교
307Kangwon Tourism College / 강원관광대학
308Changwon Moonsung University / 창원문성대학
309Kunsan College of Nursing / 군산간호대학교
310Yeungjin Cyber College / 영진사이버대학
311Dong-U College / 동우대학
312Gumi College / 구미대학교
313Munkyung College / 문경대학교
314Joong Ang Sungha University / 중앙승가대학교
315Kyungin Womens College / 경인여자대학
316Daeshin University (Taeshin Christian University) / 대신대학교
317Busan Presbyterian University (Busan Jangsin University) / 부산장신대학교
318Chosun College of Science & Technology / 조선이공대학
319University of Gyeongnam Geochang / 경남도립거창대학
320Kyeongdo Provincial College / 경북도립대학
321Seoul Arts (Hansung Technical College) / 서울예술직업전문학교
322Shingyeong University / 신경대학교
323Jinju Health College / 진주보건대학교
324Inha Technical College / 인하공업전문대학
325Cheongju National University of Education / 청주교육대학교
326Hapdong Theological Seminary / 합동신학대학원대학교
327Jeonnam State University / 전남도립대학교
328Seoul University of Venture & Information / 서울벤처정보대학원대학교
329Taegu Science University / 대구과학대학교
330Transnational Law and Business University / 국제법률경영대학원대학교
331Hanyoung University / 한영대학
332Chosun Nursing College / 조선간호대학교
333Jeonju (Chonju) National University of Education / 전주교육대학교
334Kmcheon Science College / 김천과학대학
335Christian College of Nursing / 기독간호대학
336Torch Trinity Graduate University / 횃불트리니티신학대학원대학교>
337Jesus University (Margaret Pritchard University) / 예수대학교
338Youngnam Theological University và Seminary / 영남신학대학교
339Suwon Womens University / 수원여자대학교
340Dongwon Institute of Science & Technology (Yangsan College)
341Chungbuk Provincial University / 충북도립대학
342Agricultural Cooperative College / 농협대학
343Daeduk University / 대덕대학
344Busan (Pusan) Women’s College / 부산여자대학교
345Youngnam Foreign Language College / 영남외국어대학
346Chungnam State University / 충남도립대학교
347Daejeon Theological Seminary và College / 대전신학대학교
348Koguryeo College (Naju College) / 고구려대학)
349Chunnam Techno University / 전남과학대학
350Kwangju Catholic University / 광주가톨릭대학교
351International thiết kế School for Advanced Studies / 홍익대학교 국제디자인전문대학원
352Ghent University Global Campus / 겐트대학교
353Woongji Accounting & Tax College / 웅지세무대학교
354Dongbang Graduate University / 동방대학원대학교
355Suwon Catholic University / 수원가톨릭대학교
356Gwangyang Health Sciences University / 광양보건대학교
357Jeju Tourism University / 제주관광대학교
358Songgok College / 송곡대학교
359Gyeongbuk College of Health / 경북보건대학교
360Sung San Hyo Graduate School / 성산효대학원대학교
361Gukje Cyber University / 국제사이버대학교
362Asia Life University / 복음신학대학원대학교
363Seoul Social Welfare Graduate University / 서울사회복지대학원대학교 / 서울사회복지대학원대학교
364Westminster Graduate School of Theology / 웨스트민스터신학대학원대학교
365Daehan Theological University / 대한신학대학원대학교
366Kukje University & Theological Seminary / 국제신학대학원대학교
367Kyeyak Graduate School of Theology / 계약신학대학원대학교
368Mokpo Science University / 목포과학대학교
369Kaya University / 가야대학교
370Won Buddhism Graduate School
371Gimcheon College / 김천대학교
372Seoul Bible Graduate School of Theology / 서울성경신학대학원대학교
373Korea University of International Studies / 한반도국제대학원대학교
374Gyeongan Graduate School of Theology / 경안신학대학원대학교
375Holy People University / 선교청대학교

* Để được hỗ trợ tư vấn thêm về du học tập Hàn bạn hãy gọi những số sau hoặc địa chỉ Zalo với nhắn tin

Tính mang lại năm 2023, nước hàn có 203 ngôi trường Đại học và 136 trường cao đẳng trên mọi cả nước. Mặt hàng năm, có không ít bảng xếp thứ hạng về lắp thêm hạng của các trường Đại học tập Hàn Quốc. Một trong các đó gồm 4icu.org – trang reviews và đánh giá về trường Đại học tốt nhất có thể Thế giới.

Bạn đã đưa ra quyết định đi du học hàn quốc và nhắm chọn cho doanh nghiệp một vài ngôi trường Đại học tập rồi. Tuy nhiên bạn lần khần trường Đại học kia xếp thứ từng nào tại Hàn Quốc?

Vậy thì, thuộc mamnontuoithantien.edu.vn xem qua bảng xếp thứ hạng 100 trường Đại học Hàn Quốc cực tốt năm 2023, để biết được về sản phẩm công nghệ hạng các trường hiện nay. Với thông thừa đó, biết được trường bạn có nhu cầu học đang xếp trang bị mấy. Hoặc từ bỏ bảng xếp hạng, lựa chọn ra được trường nhưng mà mình đã đi du học tập trong tương lai.


*
*
*
*
*
*
Trường Đại học tập Korea

6. Đại học nước nhà Pusan

Đại học tổ quốc Pusan – Đơn vị liên kết trực tiếp cùng Du học nước hàn mamnontuoithantien.edu.vn.

Đại học tổ quốc Pusan(Pusan National University) được bao gồm phủ thành lập vào năm 1946 tại thành phố Busan.Do vậy, từ cơ sở vật chất cho đến unique đào tạo hồ hết được đầu tư toàn diện. Là trường đại học tổng hợp đào tạo đa ngành nổi tiếng hàng đầu tại hàn quốc và là trường chất lượng số 1 khu vực miền nam.


7. Đại học Hanyang

Đại học Hanyang –Hanyang Universitylà một trường đh tư nhân ở nước hàn – ngôi trường đầu tiên về phong cách xây dựng và chuyên môn ở Hàn Quốc. Trường cũng là trong số những trung tâm nằm trong dự án nghiên cứu và phân tích và cách tân và phát triển quốc gia.


ERICA Campus: 55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, 15588, KoreaHọc phí:1.400.000 won1.650.000 won/kỳ (Tuỳ campus)

8. Đại học tập Sungkyunkwan

Theo đứng đầu Universitites 2019, Sungkyunkwan lọt đứng top 5 Đại học rất tốt Hàn Quốc, top 15 châu Á. Và chưa dừng lại ở đó nữa trường cũng lọt đứng top 100 Đại học tốt nhất Thế giới. Ngôi trường hiện có 23 ngành phía bên trong top 100 quả đât theo xếp hạng những ngành học. Trong các số đó có 3 ngành bên trong top 50: ngữ điệu hiện đại, Dược học, chuyên môn hóa học.


9. Đại học nữ Ewha

Đại học nàng Ewhahay còn được gọi làĐại học phái nữ Hoa Lê(Ewha Womans University)là trường đh tư thục dành riêng cho nữ giới mập nhất nước hàn và cả vắt giới.


10. Đại học Kyung Hee

Đại học Kyung Hee, ngôi trường đẳng cấp và sang trọng danh tiếng số 1 Hàn Quốc. Ra đời năm 1949 với 2 cơ sở: Campus Seoul và campus Suwon vớihệ giáo dục toàn vẹn từ mẫu mã giáo mang đến sau đại học.Trường chính phủ nước nhà chọn là trường cấp học bổng chính phủ nước nhà nhiều năm liền. Có thể nói,Đại học Kyung Heelà 1 trong số những ngôi ngôi trường đẳng cấp bậc nhất Hàn Quốc về chất lượng đào tạo.


11. Đại học đất nước Chonbuk

Đại học đất nước Chonbuk cóchất lượng giáo dục được nhận xét rất cao.Trường xếp hạng 3 trong top 5 Đại học tập quốc gia tốt nhất có thể Hàn Quốc, đứng top 10 Đại học cực tốt Jeollabuk. Tuy nằm tại vị trí tỉnh Jeollabuk mà lại tính mang đến nay con số sinh viên theo học tại trường là 32.000 sinh viên.


Cơ sở Iksan:79 Gobong-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do
Cơ sở Gochang: 61 Taebong-ro, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeollabuk-do
Cơ sở biên giới:177 Sandannambuk-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do

12. Đại học Chung-Ang

Đại học tầm thường Ang– phổ biến Ang University ra đời năm 1918 tại tp hà nội Seoul với tư cách là 1 trong trường chủng loại giáo, mang đến năm 1953 được cấp phép trở nên trường Đại học.


13. Đại học Sejong

Đại học Sejong – đối chọi vị link trực tiếp thuộc Du học nước hàn mamnontuoithantien.edu.vn.

Đại học Sejong(Sejong University) được thành lập vào tháng 5 năm 1940 tại quận Gwangju, hà thành Seoul. Tính cho năm 2023, trường có lịch sử vẻ vang 83 năm thành lập.


14. Đại học nước nhà Kyungpook

Đại học tổ quốc Kyungpookđược thành lập và hoạt động vào năm 1946, dựa trên sự hợp duy nhất của 3 trường
Đại học sư phạm Daegu, Đại học tập y Daegu cùng Đại học nntt Daegu.Đại học non sông Kyungpooklà trường đh quốc gia đại diện thay mặt cho Thành phố thành phố hà nội Daegu với tỉnh Gyeongbuk sinh sống Hàn Quốc.


Sangju Campus: 2559, Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 37224 Korea

15. Đại học Konkuk

Đại học Konkuklà một trong những ngôi trường tư thục tại Seoul có chất lượng đào tạo rất tốt tại Hàn Quốc.Cơ trực thuộc Seoul nằm tại phía đông nam của thủ đô, ngay sát sông Hàn, gồm riêng 1 tuyến đường ga tàu năng lượng điện ngầm cùng tên. Trường liên tục được đánh giá và xếp hình trạng cao trong số bảng xếp hạng về chất lượng giáo dục.


16. Đại học khoa học và công nghệ Pohang

Đại học công nghệ và technology Pohang (POSTECH)là trường đh nghiên cứu trước tiên của Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1986 – thời kỳ mà hàn quốc vẫn sẽ theo xua các công nghệ tiên tiến của các nước nhà phát triển.


17. UNIST(Viện khoa học và công nghệ Quốc gia Ulsan)

Viện công nghệ và công nghệ Quốc gia Ulsan(Ulsan National Institute of Science & Technology – UNIST) toạ lạc tại thành phố công nghiệp Ulsan của hàn quốc Quốc. Hiện là 1 trong 4 trường Đại học – học tập viện phân tích về công nghệ và technology lớn duy nhất của nước hàn (bên cạnh KAIST, GIST và DGIST).


18. Đại học tập Dankook

Đại học Dankookđược ra đời vào năm 1947 trên Viện Khoa học bao gồm trị Nakwon-dong Chosun cùng là trường đh tư thục huấn luyện và đào tạo theo lịch trình 4 năm sớm nhất ở Hàn Quốc.


19. Đại học tập Ngoại ngữ nước hàn – Hankuk

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốcđược ra đời vào năm 1954 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Trong suốt quá trình thành lập cùng phát triển, trường gấp rút khẳng xác định thế trong các trường đại học khối ngành ngoại ngữ.


Global Campus: 81, Oedae-ro, Mohyeon-eup,Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17035, Korea

20. Đại học nước ngoài Handong

Đại học Handong – Handong Global Universitylà ngôi trường thiên chúa giáo khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1994 tại thành phố cảng Pohang, tỉnh Gyeongsang.


21. Đại học tập Myongji

Đại học tập Myongjiđược thành lập và hoạt động vào năm 1948 tại hà thành Seoul – thành phố hiện đại nhất Hàn Quốc. Là ngôi trườngđược nhiều người khét tiếng lựa lựa chọn để theo học như:Lee Dong Hae (Super Junior), Yunho (DBSK), Park Bo Gum, Lee Taemin (Shinee), Key, (Shinee), Baekhyun (Exo), Boram (T-ara), Sandeul (B1A4), Bora (Sistar), Yubin (Wonder Girl), dv Kim nam giới Gil…


Campus Yongin: 116 Myeongji-ro, Jungang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

22. Đại học tập Yeungnam

Đại học Yeungnamlà trường đại học Quốc tế bậc nhất Hàn Quốc được thành lập vào năm 1967, nơi trưng bày tại tp Gyeongsan – cách hà thành Seoul 300km.


23. Đại học tập Ajou

Đại học tập Ajoulà ngôi trường với khá nhiều chương trình hợp tác và ký kết Quốc tế. Trường đang links với 250 trường đại học ở 64 non sông khác nhau. Sản phẩm năm số lượng du học sinh quốc tế lựa chọn Ajou lên tới mức hàng trăm học sinh. Nói cách khác Ajou là ngôi trường hàng đầu về unique giáo dục tại Gyeonggi.


24. Đại học Daegu

Đại học DaeguHàn Quốc được thành lập và hoạt động năm 1956 tất cả 2 cơ sở: 1 cửa hàng tọa tại khu vực trung tâm thành phố Daegu và cơ sở chủ yếu toạ lạc tại Gyeongsan – bí quyết Daegu 50 phút đi xe cộ bus. Với tổng diện tích là 268,5 ha, trường là có diện tích lớn duy nhất tại Hàn Quốc.


25. Đại học tập Inha

Đại học tập Inhađược thành lập và hoạt động vào năm 1954, trưng bày ngay tại thành phố Incheon, nằm bên cạnh sân bay nước ngoài Incheon còn chỉ mất nửa tiếng đi tàu là rất có thể tới được tp. Hà nội Seoul.


26. Đại học Dongguk

Đại học tập Dongguk – solo vị liên kết trực tiếp thuộc Du học nước hàn Monday

Đạihọc Donggukđược nhận xét là 1 giữa những trường Đại học tập có quality đào tạo tốt tại Seoul. Là 1 trong số những ngôi trường Phật giáo khét tiếng nhất trên Hàn Quốc. Trường xếp đứng đầu 32 ngôi trường Đại học cực tốt Hàn Quốc năm 2019 (Theo bảng xếp thứ hạng 4icu).


Cơ sở Gyeongju:123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
Cơ sở Goyang: 814 Siksa-dong Ilsandong-gu Goyang-si Gyeonggi-do
Cơ sở
Los Angeles:440 Shatto Pl, Los Angeles, Mỹ

27. Đại học tổ quốc Kangwon

Đại học quốc gia Kangwonlà một trong 10 trường đại học quốc gia bậc nhất Hàn Quốc. Trường được ra đời vào năm 1947 cùng với 3 cơ sở: Chuncheon, Samcheok và Dogye đều trưng bày tại thức giấc Gangwon, Hàn Quốc.


Samcheok Campus: 346 Jungang-ro, Samcheok-si, Gangwon-do, Korea
Dogye Campus: 346 Hwangjo-gil, Dogye-eup, Samcheok-si, Gangwon-do, Korea

28. Đại học tập Kookmin

Đại học Kookmin thành lập và hoạt động năm 1946 trưng bày tại vị trí trung trung ương của tp. Hà nội Seoul. Tính cho năm 2020 trường đã bao gồm 74 năm định kỳ sử.Đặc biệt trường còn là trong số những sự lựa chọn bậc nhất của sinh viên hàn quốc và du học sinh quốc tế.


29. Đại học tập Soongsil

Đại học tập Soongsilđược thành lập và hoạt động vào năm 1897 bởi tiến sỹ William M.Baird – một đơn vị truyền giáo tới từ Mỹ.Đại học Soongsilđược ca tụng là ngôi ngôi trường cổ nhất xứ Hàn cùng với 120 năm tuổi.


30. Đại học non sông Pukyong

Trường Đại học non sông Pukyongđược ra đời năm 1996, cùng hợp nhất từ Đại học Thủy sản giang sơn Busan (1941) với Đại học technology Quốc gia Busan (1924). Toạ lạc tại thành phố biển Busan dễ thương – thành phố lớn và cách tân và phát triển thứ 2 trên Hàn Quốc.


Yongdang Campus:(48547) 365, Sinseon-ro, Nam-Gu, Busan, Korea

31. Đại học kỹ thuật và công nghệ Quốc gia Seoul– Seoultech

Đại học công nghệ và công nghệ Quốc gia Seoul(viết tắt làSeoul
Tech
) được ra đời vào năm 1906. Trường tọa lạc tại quậnNowon– “khu giáo dục” của khu vực miền bắc thủ đô
Seoul, nước hàn với tập hợp những trường đại học và học viện chuyên nghành danh tiếng.


Tên tiếng Anh:Seoul National University of Science and Technology (Seoul

32.Đại học tập Korea Catholic

Đại học tập Korea Catholic(Hay có cách gọi khác là đại học tập công giáo nước hàn – Catholic University of Korea), toạ lạc tại hà thành Seoul. Ngôi trường vô cùng phong phú ngành học, trong đó nổi tiếng tuyệt nhất là ngành y dược. Trường thiết lập 1 cơ sở y tế riêng và link với 8 cơ sở y tế trong cả nước.


Songsim Global Campus: 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Songeui Medical Campus: 222 Banpo-daero Seocho-gu, Seoul (06591)Songsin Theological Campus: 296-12 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul

33.Đại học nữ giới Sookmyung

Đại học bạn nữ sinh Sookmyunglà trường phái nữ sinh tư thục trước tiên của nước hàn được thành lập vào năm 1906, tọa lạc tại tp. Hà nội Seoul, Hàn Quốc. Không tính ra, ngôi trường còn được thai chọn là trường đh xuất dung nhan có hệ thống chứng nhận quản lý/thu hút sinh viên quốc tế trong bốnnăm liên tiếp (2013 – 2016).


34. Đại học non sông Chungbuk

Đại học giang sơn Chungbuknằm phía tây-nam trung tâm thành phố Cheongju, trường nằm biện pháp Seoul khoảng chừng 200km và liền sân bay quốc tế Cheongju. Cùng với vị trí độc đắc khi biến “trái tim” của hàn quốc Quốc,Đại học nước nhà Chungbukcó lợi thế trọn vẹn với kỹ năng tiếp cận buổi tối ưu với các khu vực khác.


35. Đại học đất nước Changwon

Đại học tổ quốc Changwon – Đơn vị link trực tiếp cùng Du học hàn quốc mamnontuoithantien.edu.vn.

Đại học non sông Changwon(Changwon National University) toạ lạc tại tp Changwon, tỉnh Gyeongsangnam,là một thành phố biển nằm ở vị trí Đông nam Hàn Quốc.


36. Đại học Hallym

Đại học Hallym được ra đời vào năm 1982 tại tp Chungcheon,tỉnh Gangwonbởi nhì giáo sư khét tiếng của nước hàn là Dr. Yoon Duck-Sun cùng Dr. Kim Taek-II. Với lịch sử vẻ vang gần 40 năm vạc triển, ngôi trường đã nỗ lực cố gắng không hoàn thành trở thành niềm tự hào của nước nhà Hàn Quốc.


37. Đại học Hongik

Đại học tập Hongiknằm trên tuyến đường Hongdae sôi động bậc nhất ở thủ đô Seoul, bắt buộc ngôi trường này vẫn được các bạn sinh viên call với cái tên thân yêu đương là “Hongdae”.


38. Đạihọc
Incheon

Đại học tổ quốc Incheonlà trường đh công lập độc nhất của thành phố Incheon, với khoảng 14,000 học sinh bậc đại học, và khoảng tầm 1,500 học viên bậc cao học cùng đang theo học tại trường. Trườngluôn từ hào về năng lực nghiên cứu và chương trình giáo dục và đào tạo tiên tiến, INU đang thực hiện bước nhảy vọt khỏi cỡ trường đại học đất nước trong khu vực Incheon để tiến vào vị trí cao nhất 100 ngôi trường đại học cực tốt Thế Giới.


39. Đạihọc
Seoul sirip

Đại học tập Seoul Sirip – University of Seoullà trong số những trường Đại học danh tiếng tại hà nội Seoul, được thành lập vào năm 1918.


40. Đại học Woosong

Đại học tập Woosongthuộc tổ chức Giáo dục Woosong (Woosong Education Foundation) được ra đời năm 1954, tọa lạc tại Daejeon, hàn quốc và gồm lịch sử lâu đời về công tác làm việc giáo dục, đào tạo và giảng dạy với rộng 12.000 sinh viên với 780 giáo sư.


41. Đại học tập Chosun

Đại học tập Chosun – Đơn vị links trực tiếp với Du học hàn quốc mamnontuoithantien.edu.vn.

Đại học tập Chosun(조선대학교) là 1 trong trường Đại học tư thục lâu đời và gồm tiếng số 1 ở Hàn Quốc. Trường trưng bày ở tp Gwangju. Thành phố Gwangju là thành phố có lịch sử vẻ vang và văn hóa truyền thống lâu đời, là city có giao thông đại chúng thuận lợi và thương mại dịch vụ công cùng phát triển, đến Seoul mất khoảng tầm 1 tiếng trong vòng 30 phút bằng tàu cao tốc trên không (KTX).

Xem thêm: Tuyển dụng - thông tư 05/2016/tt


42. Đại học quốc gia Chungnam

TrườngĐại Học quốc gia Chungnam( Chungnam National University ) được thành lập vào năm 1952. Là 1 trong trường phía bên trong TOP 5 của khối những trường đại học tổ quốc tại Hàn Quốc, cùng cũng là giữa những trường TOP bậc nhất tại thành phố Daejeon – thành phố lớn lắp thêm 5 ở khu vực trung chổ chính giữa Hàn Quốc, cách thủ đô hà nội Seoul 167.3km.


43. Đại học tập Kwangwoon

Đại học Kwangwoon – Đơn vị links trực tiếp cùng Du học hàn quốc mamnontuoithantien.edu.vn

TrườngĐại học tập Kwangwoonlà trường đại học có lịch sử lâu đời, được thành lập và hoạt động vào năm 1934 t