Tổng hợp đầy đủ và cụ thể nhất cân đối phương trình pha chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) , Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat) , H2O (nước) . Đầy đầy đủ trạng thái, tiết sắc hóa học và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Cân bằng pthh sau: ca(h2po4)2 ca(oh)2 → ca3(po4)2 h2o


Chúng mình không kiếm thấy phương trình phản nghịch ứng nào nhằm điều chế tự Ca(H2PO4)2 Ca(OH)2 nhằm ra Ca3(PO4)2 H2O


Vậy gồm cách nào khác không?

Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm mong nối thông qua một hay nhiều phương trình phản vận dụng gian. Có nhiều trường hợp để từ hóa học A sang chất B đề xuất đi trải qua nhiều phương trình khác nhau., hay còn gọi là chuỗi phương trình. Hãy xem tiếp bên dưới một số nhắc nhở các phương trình bội phản ứng hoàn toàn có thể giúp các bạn làm được điều này.


Tổng hợp phương trình bao gồm Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) là hóa học tham gia

Bạn rất có thể click vào các phương trình chất hóa học sau nhằm tìm xem chất Ca(H2PO4)2 rất có thể điều chế ra được phần lớn chất nào


Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2Ca
HPO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

H2O + Ca
HPO4" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và cụ thể của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 => H2O + Ca
HPO4


3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

Không tất cả

Ca3(PO4)2 + H2O + Ba3(PO4)2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và cụ thể của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 => Ca3(PO4)2 + H2O + Ba3(PO4)2


Ca(H2PO4)2 + 3Ba(OH)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2

Không tất cả

Ca(OH)2 + H2O + Ba3(PO4)2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ba(OH)2 => Ca(OH)2 + H2O + Ba3(PO4)2


Xem toàn bộ phương trình Ca(H2PO4)2 thâm nhập phản ứng

Tổng hòa hợp phương trình bao gồm Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) là chất tham gia

Bạn hoàn toàn có thể click vào những phương trình hóa học sau để tìm xem hóa học Ca(OH)2 hoàn toàn có thể điều chế ra được các chất nào


Ba
Cl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + Ca
Cl2

Không bao gồm

Ba(OH)2 + Ca
Cl2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và cụ thể của phương trình Ba
Cl2 + Ca(OH)2 => Ba(OH)2 + Ca
Cl2


Ca(OH)2 + Na
HCO3 → Ca
CO3 + H2O + Na
OH

Không bao gồm

Ca
CO3 + H2O + Na
OH" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Na
HCO3 => Ca
CO3 + H2O + Na
OH


Ca(OH)2 + SO2 → H2O + Ca
SO3

Không gồm

H2O + Ca
SO3" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và cụ thể của phương trình Ca(OH)2 + SO2 => H2O + Ca
SO3


Tổng đúng theo phương trình pha chế Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Bạn hoàn toàn có thể click vào những phương trình hóa học sau để tìm xem hóa học Ca3(PO4)2 hoàn toàn có thể điều chế từ hồ hết chất nào


3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6Na
NO3

Không bao gồm

Ca3(PO4)2 + Na
NO3" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và cụ thể của phương trình Ca(NO3)2 + Na3PO4 => Ca3(PO4)2 + Na
NO3


2K3PO4 + 3Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + 6KCl

Không gồm

Ca3(PO4)2 + KCl" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình K3PO4 + Ca
Cl2 => Ca3(PO4)2 + KCl


3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2 + 3H2O

Không gồm

Ca3(PO4)2 + H2O" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + P2O5 => Ca3(PO4)2 + H2O


Xem tất cả phương trình Ca3(PO4)2 gia nhập phản ứng

Tổng thích hợp phương trình pha trộn H2O (nước)

Bạn rất có thể click vào các phương trình hóa học sau nhằm tìm xem hóa học H2O hoàn toàn có thể điều chế từ hồ hết chất nào


3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Không có

H2O + N2 + CO2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình NH4NO3 + CH2 => H2O + N2 + CO2


10Fe
O + 18H2SO4 + 2KMn
O4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2Mn
SO4 + K2SO4

Không bao gồm

Fe2(SO4)3 + H2O + Mn
SO4 + K2SO4" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và cụ thể của phương trình Fe
O + H2SO4 + KMn
O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + Mn
SO4 + K2SO4


H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Không có

H2O + Na2SO4 + SO2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2


Đóng góp tin tức phương trình chất hóa học và hỗ trợ cho hàng triệu học tập sinh

Hình thức góp phần thông tin

Bạn có thể đóng góp nội dung trải qua đường liên kết bên dưới. Ngay sau thời điểm quản trị viên kiểm tra, shop chúng tôi sẽ mang lại xuất bản sớm nhất hoàn toàn có thể Đóng góp nội dung

Quyền lợi của người đóng góp thông tin

Bạn sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều học bổng của Be Ready Education Australia lên đến mức 3 triệu VND đồng. Shop chúng tôi sẽ giữ hộ thông báo cho chính mình qua email


Ca(H2PO4)2

công thức rút gọn
Ca
H4O8P2
*
Ứng dụng điện thoại
*
*

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

*

Cho các phản ứng sau: (1)P+5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2­ + H2O (2)Ca3(PO­4)2+3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3Ca
SO4¯ (3)Ca3(PO4)2+2H2SO­4(đặc) Ca(H2PO4)2+2Ca

Cho những phản ứng sau:

(1)P+5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2­ + H2O

(2)Ca3(PO­4)2+3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3Ca
SO4¯

(3)Ca3(PO4)2+2H2SO­4(đặc) Ca(H2PO4)2+2Ca

Các phản ứng xảy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).


Cho các phản ứng sau: (1) p + 5HNO3(đặc) → t 0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O; (2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) → t 0 2H3PO4 + 3Ca
SO4↓; (3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) → t 0 Ca(H2PO4)2 + 2Ca
SO4↓; (4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → t 0 3Ca(H2PO4)2. Những phản ứng xảy ra tro...

Cho các phản ứng sau:

(1) p + 5HNO3(đặc) → t 0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O;

(2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) → t 0 2H3PO4 + 3Ca
SO4↓;

(3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) → t 0 Ca(H2PO4)2 + 2Ca
SO4↓;

(4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → t 0 3Ca(H2PO4)2.

Các bội nghịch ứng xảy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).


Đáp án B

Supephotphat kép tất cả thành phần chính là Ca(H2PO4)2, quy trình điều chế supephotphat kép được tiến hành từ nguồn nguyên vật liệu là quặng photphorit Ca3(PO4)2 hoặc apatit 3Ca3(PO4)2.Ca
F2. Những phản ứng xẩy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là:

(2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) → t 0  2H3PO4 + 3Ca
SO4↓;

(4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →  3Ca(H2PO4)2.


Cho phương trình phản ứng sau:

3Ca(OH)2 + P2O5 → A + 3H2O

Chất A là hóa học nào?

A. Ca3(PO4)2.

B. Ca(H2PO4)2.

C. Ca
HPO4.

D. H3PO4.


+S+++H2O+2)+Fe2O3++HCl+------->+Fe
Cl2+++H2S+3)+Fe
S+++HCl+-------->+Fe
Cl2+++H2S+4)+Ca(OH)2+++NH4NO3+------->+Ca(NO3)...">

1) Hãy cho bt số nguyên tử, số phân tử trong những phản ứng sau1) SO2 + H2S --------> S + H2O2) Fe2O3+ HCl -------> Fe
Cl2 + H2S3) Fe
S + HCl --------> Fe
Cl2 + H2S4) Ca(OH)2 + NH4NO3 -------> Ca(NO3)2 + NH3 + H2O5 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 -------> Ca3(PO4)2 + H2OGiúp mik vs T. T


1)

$SO_2 + 2H_2S xrightarrowt^o 3S + 2H_2O$

Tỉ lệ số phân tử $SO_2$ :số phân tử $H_2S$ : số nguyên tử S : số phân tử $H_2O$ là 1 trong những : 2 : 3 : 2

2)

$Fe_2O_3 + 6HCl o 2Fe
Cl_3 + 3H_2O$

Tỉ lệ số phân tử $Fe_2O_3$ : số phân tử $HCl$ : số phân tử $Fe
Cl_3$ : số phân tử $H_2O$ là một trong :6 : 2 : 3

3)

$Fe
S + 2HCl o Fe
Cl_2 + H_2S$

Tỉ lệ số phân tử $Fe
S$ : số phân tử $HCl$ : số phân tử $Fe
Cl_2$ : số phân tử $H_2S$ là 1 : 2 : 1 : 2

4)

$Ca(OH)_2 + 2NH_4NO_3 o Ca(NO_3)_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

Tỉ lệ lần lượt là 1 trong :2 : 1 : 2 : 2

5)

$Ca(H_2PO_4)_2 + 2Ca(OH)_2 o Ca_3(PO_4)_2 + 4H_2O$

Tỉ lệ lần lượt là một trong : 2 : 1 :4


Đúng 2
phản hồi (0)
Cân bằng các sơ thiết bị phản ứng hóa học dưới đây và cho biết thêm phản ứng làm sao là bội nghịch ứng thế? bội nghịch ứng hóa hợp? phản nghịch ứng phân hủy?(1) Zn
O + HCl → Zn
Cl2 + H2O(2) Ca(OH)2 + H3PO4 →Ca3(PO4)2 + H2O(3) P2O5 + H2O → H3PO4(4) P2O5 + Na
OH → Na3PO4 + H2O(5) Ca
CO3 → Ca
O + CO2(6) H2 + Fe3O4 → fe + H2O(7) KMn
O4 → K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2↑ giúp e với ạ , e cảm ơn
Đọc tiếp

Cân bằng các sơ đồ gia dụng phản ứng hóa học tiếp sau đây và cho thấy phản ứng như thế nào là phản ứng thế? phản nghịch ứng hóa hợp? phản nghịch ứng phân hủy?

(1) Zn
O + HCl → Zn
Cl2 + H2O

(2) Ca(OH)2  + H3PO4 →Ca3(PO4)2 + H2O

(3) P2O5 + H2O → H3PO4

(4) P2O5 + Na
OH → Na3PO4 + H2O

(5) Ca
CO3 → Ca
O + CO2

(6) H2 + Fe3O4 → fe + H2O

(7) KMn
O4 → K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2↑ 

giúp e với ạ , e cảm ơn


Xem cụ thể
Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi hủy

(1) Zn
O + 2 HCl → Zn
Cl2 + H2O (thế )

(2) 3 Ca(OH)2  + 2 H3PO4 →Ca3(PO4)2 + 6 H2O (thế )

(3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (hóa phù hợp )

(4) P2O5 + 3 Na
OH → Na3PO4 + 3 H2O (thế )

(5) Ca
CO3 toto→ Ca
O + CO2 (phân diệt )

(6) 4H2 + Fe3O4 to→ 3Fe + 4H2O (oxi hóa khử)

(7) 2KMn
O4 to→ K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2↑ (phân hủy)


Đúng 4

phản hồi (3)

(1) Zn
O + 2HCl → Zn
Cl2 + H2O : pứ thế

(2) 3Ca(OH)2  + 2H3PO4 →Ca3(PO4)2 + 6H2O :pứ trao đổi

(3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 : pứ hóa hợp

(4) P2O5 + 6Na
OH → 2Na3PO4 + 3H2O : pứ trao đổi

(5) Ca
CO3 → Ca
O + CO2 : pứ phân hủy

(6) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O :pứ oxi hóa-khử, pứ thế

(7) 2KMn
O4 → K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2↑ : pứ phân hủy


Đúng 2
comment (0)
H3PO4++(Ca3(PO4)2)----->Ca(HPO4)2 Biết+hiệu+suất+của+cả+quá+trình+là+80%.+Giá+trị+của+m">

Từ m kg quặng apatit đựng 38,75% Ca3(PO4)2 phân phối được 234 kilogam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ:

 Ca3(PO4)2 (+H2SO4)---->H3PO4 +(Ca3(PO4)2)----->Ca(HPO4)2 

Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. Giá trị của m


Xem cụ thể
Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

(n_Caleft(H_2PO_4 ight)_2=dfrac234234=1left(kmol ight))

Từ PTHH ta thấy : 

(n_Ca_3left(PO_4 ight)_2=dfrac13left(kmol ight))

(n_Ca_3left(PO_4 ight)_2left(tt ight)=dfrac13cdot80\%=dfrac512left(kmol ight))

(m_Ca_3left(PO_4 ight)_2=dfrac512cdot310=dfrac7756left(kg ight))

(m_quặng=dfrac7756cdot38.75\%=333.3left(kg ight))

 


Đúng 2

bình luận (0)
+Ca3(PO4)2+++H2O+B.+Al+++H2SO4+->+Al2(SO4)2+++H2+Mình+camon">

Lập PTHH của bội phản ứng

A. Ca (OH)2 + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2O

B. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)2 + H2

Mình camon


Xem cụ thể
Lớp 10 Hóa học bài xích 3. Luyện tập: nguyên tố nguyên tử
3
0
Gửi diệt

cân bằng à bạn???

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 ( ightarrow) Ca3(PO4)2 + 6H2O

2Al + 3H2SO4 ( ightarrow) Al2(SO4)3 + 3H2


Đúng 0
bình luận (0)

A.3Ca (OH)2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6H2O

B. 2Al +3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2


Đúng 0
bình luận (0)
https://i.imgur.com/kc8Nn
AY.jpg
Đúng 0
bình luận (0)
+Fe(OH)2+Na
Cl+2)+Mn
O2++HBr+->+Br2+Mn
Br2+H2O+3)+Cl2+SO2+H2O->HCl++H2SO4+4)Ca(OH)2++NH4NO3->+NH3+Ca(NO3)2+H2O+5)+Ca(H2PO4)2+++Ca(OH)2->+Ca3(PO4)2+H2O+6...">
Bài 1 cân bằng những PTHH sau:1) Fe
Cl2+Na
OH - Fe(OH)2+Na
Cl2) Mn
O2 +HBr - Br2+Mn
Br2+H2O3) Cl2+SO2+H2O-HCl+ H2SO44)Ca(OH)2+ NH4NO3- NH3+Ca(NO3)2+H2O5) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2- Ca3(PO4)2+H2O6)Cx
Hy(COOOH)2+O2-CO2+H2O7)KHCO3+Ca(OH)2-K2SO4+H2O8)Al2CO3+ KHSO4-Al2(SO4)3+K2SO4+H2O9)Fe2O3+H2- Fex
Oy+H2O10)Na
HSO4+Ba
CO3-Na2SO4+Ba
SO4+CO2+H2O11)H2SO4+Fe-Fe2(SO4)3+SO2+H2O12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2-Ba
CO3+Ca
CO3+H2O13)Fex
Oy+O2-Fe2O3Bài 2 Cho8,1g Al tác dụng với dung dịch tất cả chứa 21,9g HCl thu được...

Xem thêm: Khám Phá 3 Tác Dụng Của Khổ Qua Và Những Ai Không Nên Ăn Loại Quả Này


Đọc tiếp

Bài 1 cân nặng bằng các PTHH sau:

1) Fe
Cl2+Na
OH -> Fe(OH)2+Na
Cl

2) Mn
O2 +HBr -> Br2+Mn
Br2+H2O

3) Cl2+SO2+H2O->HCl+ H2SO4

4)Ca(OH)2+ NH4NO3-> NH3+Ca(NO3)2+H2O

5) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+H2O

6)Cx
Hy(COOOH)2+O2->CO2+H2O

7)KHCO3+Ca(OH)2->K2SO4+H2O

8)Al2CO3+ KHSO4->Al2(SO4)3+K2SO4+H2O

9)Fe2O3+H2-> Fex
Oy+H2O

10)Na
HSO4+Ba
CO3->Na2SO4+Ba
SO4+CO2+H2O

11)H2SO4+Fe->Fe2(SO4)3+SO2+H2O

12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2->Ba
CO3+Ca
CO3+H2O

13)Fex
Oy+O2->Fe2O3

Bài 2 Cho8,1g Al tính năng với dung dịch tất cả chứa 21,9g HCl thu được muối hạt nhôm Al
Cl3

a) hóa học nào còn dư? dư từng nào gam?

b)Tính khối lượng của Al
Cl3 sinh sản thành?

c)Lượng khí H2 có mặt trên hoàn toàn có thể khử được từng nào g Cu
O?


Xem cụ thể
Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
Gửi hủy

Bài 1 cân bằng những PTHH sau:

1) Fe
Cl2+2Na
OH -> Fe(OH)2+2Na
Cl

2) Mn
O2 +4HBr -> Br2+Mn
Br2+2H2O

3) Cl2+SO2+2H2O->2HCl+ H2SO4

4)Ca(OH)2+ 2NH4NO3-> 2NH3+Ca(NO3)2+2H2O

5) Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+4H2O

6)4Cx
Hy(COOOH)2+(2x+y+2)O2->(4x+8)CO2+(2y+4)H2O

7)KHCO3+Ca(OH)2->K2SO4+H2O

-->câu này không đúng đề nhé

8)Al2O3+ 6KHSO4->Al2(SO4)3+3K2SO4+3H2O

9)x
Fe2O3+(3x-2y)H2-> 2Fex
Oy+(3x-2y)H2O

10)2Na
HSO4+Ba
CO3->Na2SO4+Ba
SO4+CO2+H2O

11)6H2SO4+2Fe->Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2->Ba
CO3+Ca
CO3+2H2O

13)4Fex
Oy+y
O2->2x
Fe2O3

Bài 2

2Al+6HCl--->2Al
Cl3+3H2

a) n Al=8,1/27=0,3(mol)

n HCl=21,9/36,5=0,6(mol)

Lập tỉ lệ

n Al=0,3/2=0,15

n HCl=0,6/6=0,1(mol)

--->Al dư

n Al=1/3n HCl=0,2(mol)

n Al dư=0,3-0,2=0,1(mol)

m Al dư=0,1.27=2,7(g)

b) Theo pthh

n Al
Cl3=1/3n HCl=0,2(mol)

m Al
Cl3=133,5.0,2=26,7(g)

c) n H2=1/2n HCl=0,3(mol)

H2+Cu
O--->Cu+H2O

Theo pthh

n Cu
O=n H2=0,3(mol)

m Cu
O=0,3.80=24(g)

Chúc bạn học tốt


Đúng 0
phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

so sánh % p trong: Ca3(PO4)2 ; Ca(H2PO4)2 ; (NH4)3PO4. 

mong mn giúp ạ.


Xem cụ thể
Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Trong $Ca_3(PO_4)_3 : $

$\%P = dfrac31.3310.100\% = 30\%$

Trong $Ca(H_2PO_4)_2: $

$\%P = dfrac31.2234.100\% = 26,5\%$

Trong $(NH_4)_3PO_4 : $

$\%P = dfrac31149.100\% = 20,8\%$

Vậy $\%P$ : $Ca_3(PO_4)_2 > Ca(H_2PO_4)_2 > (NH_4)_3PO_4$


Đúng 1

comment (1)
olm.vn hoặc hdtho
mamnontuoithantien.edu.vn