STTChuyên ngành


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đồng tháp 2022 mới nhất

Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 giáo dục Tiểu học tập 7140202DGNLHCM701Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
2 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202D01, C04, C03, C01, XDHB25.4Học bạ
3 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
4 giáo dục Chính trị 7140205D01, C00, D14, C19, XDHB25.25Học bạ
5 Sư phạm Toán học tập 7140209DGNLHCM800Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
6 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A01, A02, A04, XDHB28.65Học bạ
7 Sư phạm Tin học 7140210DGNLHCM701Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
8 Sư phạm Tin học 7140210A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
9 Sư phạm thiết bị lý 7140211DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
10 Sư phạm thiết bị lý 7140211A00, A01, A02, A04, XDHB28.01Học bạ
11 Sư phạm hóa học 7140212DGNLHCM770Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
12 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, A06, XDHB28.37Học bạ
13 Sư phạm Sinh học tập 7140213DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
14 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B02, XDHB27.4Học bạ
15 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
16 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, C19, XDHB27.1Học bạ
17 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
18 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C00, D14, C19, D09, XDHB27.5Học bạ
19 Sư phạm Địa lý 7140219DGNLHCM701Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
20 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D10, A07, XDHB26.8Học bạ
21 Sư phạm tiếng Anh 7140231DGNLHCM701Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
22 Sư phạm giờ Anh 7140231D01, D14, D15, D13, XDHB26.8Học bạ
23 Sư phạm công nghệ 7140246DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
24 Sư phạm technology 7140246A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
25 việt nam học 7310630DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
26 vn học 7310630D01, C00, C19, C20, XDHB19Học bạ
27 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
28 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, C00, D14, D15, XDHB24Học bạ
29 làm chủ văn hoá 7229042DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
30 làm chủ văn hoá 7229042C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
31 quản trị marketing 7340101DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
32 quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D10, XDHB19Học bạ
33 luật kinh tế 7340201DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
34 luật tài chính 7340201A00, A01, D01, D10, XDHB19Học bạ
35 kế toán 7340301DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
36 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB19Học bạ
37 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
38 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
39 Nông học 7620109DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
40 Nông học 7620109A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
41 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
42 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
43 công tác xã hội 7760101DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
44 công tác làm việc xã hội 7760101C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
45 làm chủ đất đai 7850103DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
46 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB19Học bạ
47 Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý 7140249C00, D14, D15, A07, XDHB24Học bạ
48 Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái 7140247A00, B00, A02, XDHB24Học bạ
49 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D13, XDHB19Học bạ
50 Khoa học máy tính 7480101A00, A01, A02, A04, XDHB19Học bạ
51 Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý 7140249DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
52 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247DGNLHCM701Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
53 Khoa học máy tính 7480101DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
54 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
55 giáo dục đào tạo Mầm non 7410201M00, C19, C20, M05, XDHB24Học bạ
56 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, T05, T07, T06, XDHB24Học bạ
57 Sư phạm Âm nhạc 7140221N00, N01, XDHB22Học bạ
58 Sư phạm thẩm mỹ 7140222N00, N01, XDHB22Học bạ
59 giáo dục Mầm non 71140201DGNLHCM701Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
60 tâm lý học giáo dục 7310403A00, D01, C00, XDHB19Học bạ
61 tư tưởng học giáo dục đào tạo 7310403DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
62 Địa lý học tập 7310501DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
63 Địa lý học 7310501C00, D14, D15, A07, XDHB19Học bạ
64 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D10, XDHB19Học bạ
65 sale quốc tế 7340120DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
66 thống trị công 7340403A00, A01, D01, C15, XDHB19Học bạ
67 làm chủ công 7340403DGNLHCM615Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
68 cách thức 7380101A00, D01, C00, C14, XDHB23.2Học bạ
69 phương pháp 7380101DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
70 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D08, A02, XDHB19Học bạ
71 technology sinh học 7420201DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
72 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, A02, A04, XDHB22Học bạ
73 cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
74 làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM615Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
75 giáo dục Mầm non 51140201M00, C19, C20, M05, XDHB19.5Cao đẳng; học tập bạ
76 giáo dục và đào tạo Mầm non 51140201DGNLHCM615Cao đẳng; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM

Năm 2023, trường Đại học Đồng Tháp tuyển rộng 4.000 tiêu chí (đại học tập 4.440 chỉ tiêu, cđ 112 chỉ tiêu). Với 40 ngành đào tạo trình độ chuyên môn đại học bao gồm quy, 01 ngành cđ Giáo dục thiếu nhi theo 04 cách thức xét tuyển chọn độc lập.

Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023 sẽ được ra mắt đến những thí sinh trước thời gian ngày 22/8 theo kết quả thi giỏi nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL.


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Tháp năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Tháp năm 2023 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học Đồng Tháp - 2023

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


2k6 gia nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

*
Xem thêm: Icon mặt khinh trên facebook 2021 mới nhất & các biểu tượng fb

*
*
*
*
*
*
*
*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Tháp năm 2023 theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá bán năng lực, Đánh giá tư duy đúng đắn nhất bên trên mamnontuoithantien.edu.vn