❌ giữ ý: tất cả tranh được buôn bán là cỗ kit tranh handmade sở hữu về tự làm, chưa phải tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh đính thêm đá