Từ sau khi Xung Hư v&#x
E0; L&#x
E2;m B&#x
EC;nh đưa ra chết, giang hồ kh&#x
F4;i phục lại th&#x
E1;i b&#x
EC;nh, nhưng Li&#x
EA;n Minh thi&#x
EA;n hạ cũng kh&#x
F4;ng v&#x
EC; vậy m&#x
E0; giải t&#x
E1;n, ngược lại ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng c&#x
F3; th&#x
EA;m nhiều m&#x
F4;n ph&#x
E1;i gia nhập, phố lớn ng&#x
F5; nhỏ đều t&#x
E1;n dương minh chủ Lệnh Hồ Xung v&#x
F5; c&#x
F4;ng c&#x
E1;i thế anh dũng ngăn địch, gi&#x
E1;o chủ Nhật Nguyệt thần gi&#x
E1;o Đ&#x
F4;ng Phương Bất Bại chỉ một chi&#x
EA;u đ&#x
E3; giết chết Xung Hư, d&#x
F9;ng nước mưa tru s&#x
E1;t to&#x
E0;n bộ qu&#x
E1;i vật đao thương bất nhập.

Bạn đang xem: Tân tiếu ngạo giang hồ ii

Bất qu&#x
E1;, c&#x
E0;ng l&#x
E0;m đến người ta phải b&#x
E0;n t&#x
E1;n say sưa vẫn l&#x
E0; mối kỳ duy&#x
EA;n c&#x
F3; một kh&#x
F4;ng nhị giữa Lệnh Hồ minh chủ v&#x
E0; Đ&#x
F4;ng Phương gi&#x
E1;o chủ, trong d&#x
E2;n gian được truyền lưu th&#x
E0;nh thần thoại, trước lúc kết minh, Nhật Nguyệt thần gi&#x
E1;o vẫn bị xem l&#x
E0; ma gi&#x
E1;o, ai cũng kh&#x
F4;ng thể ngờ, từng l&#x
E0; đại đệ tử của Hoa Sơn lại đi y&#x
EA;u gi&#x
E1;o chủ ma gi&#x
E1;o, thật c&#x
F3; thể n&#x
F3;i l&#x
E0; kỳ duy&#x
EA;n.


Chuyện của nhị người được lưu truyền th&#x
E0;nh nhiều bản kh&#x
E1;c nhau, bản nhất kiến chung t&#x
EC;nh, bản l&#x
E2;u ng&#x
E0;y sinh t&#x
EC;nh, bản c&#x
F9;ng thông thường hoạn nạn, thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n c&#x
F3; người đem Đ&#x
F4;ng Phương Bất Bại biến th&#x
E0;nh nữ quỷ ma gi&#x
E1;o, c&#x
F9;ng Lệnh Hồ đại hiệp diễn một vở nh&#x
E2;n quỷ luyến... Thực khiến người ta phải dở kh&#x
F3;c dở cười.

M&#x
E0; hai nh&#x
E2;n vật ch&#x
ED;nh trong truyện...

"C&#x
E1;c vị, sự t&#x
EC;nh đ&#x
E3; tr&#x
F4;i qua hơn bốn th&#x
E1;ng, hiện nay giang hồ y&#x
EA;n ổn, thi&#x
EA;n hạ th&#x
E1;i b&#x
EC;nh." Lệnh Hồ Xung ngồi ở vào đại điện nhật nguyệt thần gi&#x
E1;o, cầm lấy ly rượu tr&#x
EA;n b&#x
E0;n k&#x
ED;nh chưởng m&#x
F4;n c&#x
E1;c ph&#x
E1;i, uống một ngụm rồi tiếp tục n&#x
F3;i: "Lệnh Hồ Xung ta, cũng đ&#x
E3; đến l&#x
FA;c n&#x
EA;n tho&#x
E1;i vị nhường đến người hiền."

"Lệnh Hồ minh chủ vạn vạn kh&#x
F4;ng thể!" Mạc Đại vội v&#x
E0;ng l&#x
EA;n tiếng ngăn cản.

"Lệnh Hồ m&#x
EC;nh chủ, l&#x
FA;c v&#x
F5; l&#x
E2;m nguy nan, l&#x
E0; ng&#x
E0;i đ&#x
E3; đ&#x
E3; dẫn dắt mọi người c&#x
F9;ng nhau chống địch, hiện nay mặc d&#x
F9; đ&#x
E3; th&#x
E1;i b&#x
EC;nh, nhưng..." Nghi Ngọc sư th&#x
E1;i nh&#x
EC;n c&#x
E1;c chưởng m&#x
F4;n kh&#x
E1;c: "Ch&#x
FA;ng ta cảm thấy để ng&#x
E0;i tiếp tục đảm đương chức vị minh chủ vẫn l&#x
E0; tốt nhất."

"Đ&#x
FA;ng vậy Lệnh Hồ minh chủ." Chưởng m&#x
F4;n ph&#x
E1;i Kh&#x
F4;ng Động cũng l&#x
EA;n tiếng phản đối: "Hơn nữa ng&#x
E0;i c&#x
F2;n gi&#x
FA;p h&#x
F3;a giải &#x
E2;n o&#x
E1;n bao năm ni giữa nhật nguyệt thần gi&#x
E1;o v&#x
E0; c&#x
E1;c m&#x
F4;n ph&#x
E1;i kh&#x
E1;c, khiến nhì b&#x
EA;n biến th&#x
F9; th&#x
E0;nh bạn, ng&#x
F4;i vị minh chủ n&#x
E0;y, ngo&#x
E0;i ng&#x
E0;i ra, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n ai th&#x
ED;ch hợp hơn."

"Đ&#x
FA;ng vậy!" Chưởng m&#x
F4;n ph&#x
E1;i C&#x
F4;n Lu&#x
E2;n đứng l&#x
EA;n, nh&#x
EC;n Lệnh Hồ Xung, cười n&#x
F3;i: "Lệnh Hồ minh chủ, đến d&#x
F9; ng&#x
E0;i muốn tho&#x
E1;i vị, th&#x
EC; t&#x
E2;n minh chủ kh&#x
F4;ng nhất định sẽ hợp khẩu vị của l&#x
E3;o hủ."

"Ha ha, Lệnh Hồ minh chủ trời sinh t&#x
ED;nh t&#x
EC;nh h&#x
E0;o sảng lại kh&#x
F4;ng c&#x
E2;u nệ tiểu tiết, những người kh&#x
E1;c sao, ta sợ kh&#x
F4;ng được như ng&#x
E0;i a!"

"Tại hạ may mắn được c&#x
E1;c vị n&#x
E2;ng đỡ, quả thực l&#x
E0; thụ sủng nhược kinh, c&#x
F3; điều..." Lệnh Hồ Xung mỉm cười, tiếp tục n&#x
F3;i: "Phu nh&#x
E2;n ta hiện đ&#x
E3; mang thai hơn s&#x
E1;u th&#x
E1;ng, đang l&#x
E0; thời điểm cần được chăm s&#x
F3;c nhất, tại hạ thực sự kh&#x
F4;ng thể một th&#x
E2;n hai việc."

"Kh&#x
F4;ng sao." Mạc Đại ngẫm nghĩ một hồi, sau đ&#x
F3; lại n&#x
F3;i: "Hiện tại giang hồ gi&#x
F3; &#x
EA;m s&#x
F3;ng lặng, tuyệt l&#x
E0; như vậy, ng&#x
E0;i cứ to&#x
E0;n t&#x
E2;m chăm s&#x
F3;c Đ&#x
F4;ng Phương gi&#x
E1;o chủ, nếu kh&#x
F4;ng xảy ra chuyện g&#x
EC; lớn, minh chủ cũng kh&#x
F4;ng cần để t&#x
E2;m."

"... Lệnh Hồ minh chủ, như vậy liệu c&#x
F3; được kh&#x
F4;ng?" Nghi Ngọc cười cười nh&#x
EC;n Lệnh Hồ Xung.

le>Chi huyết cuốn sách Tiếu ngạo giang hồ nước - Tập 2 - fan đọc : Thủy Tiên thuộc sở hữu của tủ sách Sách nói hướng Dương dành cho người mù
*

Mục tiêu hoạt động của Quỹ tự Thiện Sách Nói cho những người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi bề ngoài sao chép áp dụng tài liệu của website này với mục tiêu khác rất nhiều không được phép triển khai nếu không được sự gật đầu của thư viện sách nói phía Dương dành cho tất cả những người mù.

Xem thêm: Những Kiểu Áo Mặc Với Quần Ôm Nhìn Là Mê, Gợi Ý Áo Kiểu Form Dài Mặc Quần Ôm Nhìn Là Mê


Văn học việt nam
Văn học quốc tế
TRUYỆN THIẾU NHI
giáo dục
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1: Hồi 21: Tử Hà Công cứu vớt mạng thiếu tiêu đầu- TRACK 2: Hồi 22: Dạ ngọc ko dưng nổi sóng lòng- TRACK 3: Hồi 23 - nghìn công chúa không có ai bằng đái muội - TRACK 4: Hồi 25 : vì chưng tình bạn toàn gia bị giết- TRACK 5: Hồi 26: Bách trở nên thiên ảo Hành sơn vân vụ thập tam thức- TRACK 6: Trao hào kiết Tiếu Ngạo Giang Hồ- TRACK 7: Hồi 29: Lâm Bình đưa ra lên núi Hoa Sơn- TRACK 8: Hồi 31 - vào hậu đụng tình đầu nồng thắm- TRACK 9 : Hồi 32: Bảo tìm rơi tỏm đáy vực sâu- TRACK 10: Hồi 34: Xem đồ gia dụng hình bỗng mất niềm tin- TRACK 11: Hồi 35: Bị phụ rẫy hồ Xung lâm trọng bệnh- TRACK 12: Hồi 37: Cuộc quyết chiến giữa 2 phe kiếm, khí - TRACK 13 : Hồi 39: Học mang lại đâu, ra chiến đến đó- TRACK 14: Hồi 40 - Mây trôi nước tan theo ý mình


- Track 1 : Lời Giới thiệu- Track 2 : Hồi 2 - Tổng Tiêu Đầu mở cuộc khảo sát -Track 3 : Hồi 3 - Tồi
Tâm Trưởng giết bạn không dấu - Track 4: Hồi 4 - Cô buôn bán rượu- Track 5: Hồi 5 - Cô cung cấp rượu -Track 6: Hồi 6 -Phái Thanh Thànhmưu thứ thâm độc-Track 7 : Hồi 7 --Track 8 : Hồi 8-Track 9 : Hồi 9-Track 10 : Hồi 10- Track 11 - Hồi 11 - track 12 - Hồi 12 -Track 13 -Hồi 13 - track 14 - Hồi 14-Track 15 -Hồi 15 - Track 20 : Hồi 20


- TRACK 1: Hồi 21: Tử Hà Công cứu vãn mạng thiếu hụt tiêu đầu- TRACK 2: Hồi 22: Dạ ngọc không dưng nổi sóng lòng- TRACK 3: Hồi 23 - nghìn công chúa không ai bằng tè muội - TRACK 4: Hồi 25 : do tình chúng ta toàn gia bị giết- TRACK 5: Hồi 26: Bách vươn lên là thiên ảo Hành sơn vân vụ thập tam thức- TRACK 6: Trao hào kiết Tiếu Ngạo Giang Hồ- TRACK 7: Hồi 29: Lâm Bình bỏ ra lên núi Hoa Sơn- TRACK 8: Hồi 31 - vào hậu động tình đầu nồng thắm- TRACK 9 : Hồi 32: Bảo kiếm rơi tỏm đáy vực sâu- TRACK 10: Hồi 34: Xem vật hình tự dưng mất niềm tin- TRACK 11: Hồi 35: Bị phụ rẫy hồ nước Xung lâm trọng bệnh- TRACK 12: Hồi 37: Cuộc quyết chiến giữa 2 phe kiếm, khí - TRACK 13 : Hồi 39: Học đến đâu, ra chiến đến đó- TRACK 14: Hồi 40 - Mây trôi nước tung theo ý mình


- TRACK 1: HỒI 41 - TRACK 2 : HỒI 42- TRACK 3: HỒI 44- TRACK 4: HỒI 45 - TRACK 5: HỒI 46- TRACK 6: HỒI 48- TRACK 7: HỒI 50- TRACK 8: HỒI 52- TRACK 9: HỒI 54- TRACK 10: HỒI 56- TRACK 11: HỒI 58 - TRACK 12 : HỒI 60 - TRACK 13: HỒI 61- TRACK 14: HỒI 62- TRACK 15: HỒI 64


- Track 1 : Hồi 65 - Ai đang giữ tịch tà con kiến phổ- Track 2 : Hồi 66 - Ngũ Bá cương hội ngộ- Track 3: Hồi 69 - Nguyện theo tới chân trời gốc hải dương - Track 4: Hồi 71 = Lão bà bà hóa thành gia nhân - Track 5 : Hồi 74 - ko quy đầu làm cho môn hạng phái thiếu thốn lâm - Track 6 : Hồi 76- Lúc nguy nan liên thủ chiến tranh - Track 7: Hồi 78 - nạm tên đổi họ tìm đến Mai Trang- Track 8 : Hồi 80 - Lệnh hồi xuân sẽ bại vẫn thanh - Track 9 : Hồi 82 - Hoàng thông thường Công thua kém mà mừng- Track 10 : Hồi 84 : gặp gỡ tù nhân dưới mặt đáy hồ


- Track 1: Hồi 86 - Lệnh hồ nước Xung bị nhốt hắc lao - Track 2 : Hồi 88 - đưa mưu cao lừa địch bay lao lung - Track 3 : Hồi 90 - Ngậm nhả hành trừng trị phản đồ- Track 4: Hồi 92 - Vị tam tướng của đậy Phương Châu - Track 5 : Hồi 95 - Trấp chén Phố, Phái Hằng đánh Lâm Nạn- Track 6- Hồi 97 - Ngô tướng tá Quân kịp thời cứu giúp huyền - Track 7 : Hồi 100- Áo Cà Sa chép tịch sà kiếm phổ- Track 8 : Hồi 102 Lệnh hồ Xung trừng trị lũ Trung Sơn- Track 9 - Hồi 104 - Ai là gái tứ chiến giang hồ - Track 10 : Hồi 106 - Thục chị em lâm nguy


- Track 1 : HỒI 108 - Đón Thánh cô- Track 2: HỒI 110 - Lệnh hồ Xung tiếp nhiệm - Track 3: HỒI 112 - nhờ địa đạo quân hùng bay hiểm- Track 4: HỒI 115 - Đấu phương triệu chứng ngã hành thủ win - Track 5: HỒI 117 - Cứu bồ - Track 6 : HỒI 119 - đàn át ôn - Track 7: HỒI 121 - Điền Bá Quang biến Hòa Thượng -- Track 8: HỒI 122 - Thánh cô trừng phạt - Track 9 : HỒI 123 - Cuộc mật nghị trong miếu Huyền Không- Track 10 : HỒI 125 - Trên ước tre giúp đỡ tình quân


- Track 1 : Hồi 127 - Luyện Bảo điển - Track 2 : Hồi 129 -Lệnh hồ nước Xung không vào Ma Giáo- Track 3 : Hồi 131 -Tả Lãnh Thiền ly loại gián phái Thái Sơn- Track 4 : Hồi 133 -Quyết ra tay phá đám bọn Tung Sơn- - Track 5 : Hồi 135 - Nhạc Linh San sẽ bại Thái Sơn, Hành Sơn- Track 6 : Hồi 137 - Tả Lãnh Thiền mắc hợm Nhạc Linh San- Track 7 : Hồi 139 -Lâm Bình bỏ ra vũ nhục Dư thương Hải- Track 8 : Hồi 141 -Trả đại thù, Bình chi mù mắt- Track 9 : Hồi 143 - Lâm Bình bỏ ra thống mạ Nhạc Bất Quần.


- Track 1 - Hồi 145 -Lúc Lâm Tử, hát sơn ca Phúc Kiến- Track 2 - Hồi 146 -Hắc Mộc Nhai giăng mồi nhử Nhạc Bất Quần- Track 3 : Hồi 147 -Đấu Tịch tà, Độc Cô thủ thắng- Track 4 : Hồi 148 - Hình vạc ngộ nghĩnh trên hang Thông Thiêng- Track 5 : Hồi 149 - tiểu ni cô đãi đằng chân tình- Track 6: Hồi 150 -. Linh Quy những hào kiệt thụ hình- Track 7: Hồi 151 - . Đọc tìm pháp, trừ bọn gian tà- Track 8: Hồi 152 . Lam Phượng Hoàng tìm về đưa tin- Track 9 : Hồi 154 . Mật hiệu Cút bé bà ngươi đi!- Track 10 : Hồi 156 - Nhật Nguyệt giáo quá nước đục thả câu- Track 11: Hồi 157 -. Lại cương quyết ko vào Thần giáo- Track 12 Hồi 159 - tín đồ trong kiệu sao ko xuất hiện


MỌI TẤM LÒNG HẢO TÂM XIN GỬI ĐẾN THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH đến NGƯỜI MÙ

( 028 ) 39 11 52 53

18 B Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đakao q1 - Tp.Hồ Chí Minh


QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI cho NGƯỜI MÙ
QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI mang đến NGƯỜI MÙ