Khuyến mại cho sản phẩm này: Miễn phí ship nội thành với hóa đơn > 500.000đ Tặng ngay đĩa lót chậu cho từng sản phẩm Tặng ngay bình tưới chuyên dụng cho cây

Nhất Mạt Hương (tên khoa học: Plectranthus hadiensis var. tomentosus) là loại cây cảnh đẹp, có nhiều tác dụng hữu ích trong cuộc sống. Trong phong thủy, Nhất Mạt Hương cũng là loại cây mang lại may mắn, tài lộc và danh vọng cho gia chủ…


220.000₫ 170.000₫","sku":"NT-NMH 02","variation_description":"

C\u00e2y Nh\u1ea5t M\u1ea1t H\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 b\u00e0n, chi\u1ec1u cao 20-25cm, \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh ch\u1eadu 12cm\n","variation_id":12060,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-03"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":{"title":"cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day","caption":"","url":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","alt":"c\u00e2y nh\u1ea5t m\u1ea1t h\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 b\u00e0n","src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg 510w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg 247w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg 100w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-280x280.jpg 280w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-400x400.jpg 400w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-768x768.jpg 768w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg 800w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-300x300.jpg 300w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-180x180.jpg 180w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3109,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 03","variation_description":"C\u00e2y Nh\u1ea5t M\u1ea1t H\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 b\u00e0n, chi\u1ec1u cao 20-25cm, \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh ch\u1eadu 12cm\n","variation_id":12061,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-04"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":{"title":"cay-nhat-mat-huong-1308193","caption":"","url":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","alt":"c\u00e2y nh\u1ea5t m\u1ea1t h\u01b0\u01a1ng 02","src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg 510w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-280x280.jpg 280w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-400x400.jpg 400w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-768x768.jpg 768w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg 800w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-600x600.jpg 600w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-200x200.jpg 200w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg 247w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":12058,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 04","variation_description":"C\u00e2y Nh\u1ea5t M\u1ea1t H\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 b\u00e0n, chi\u1ec1u cao 20-25cm, \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh ch\u1eadu 12cm\n","variation_id":12062,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-01"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":220000,"display_regular_price":250000,"image":{"title":"cay-nhat-mat-huong-1308191","caption":"H\u00ecnh \u1ea3nh: C\u00e2y Nh\u1ea5t M\u1ea1t H\u01b0\u01a1ng","url":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","alt":"c\u00e2y nh\u1ea5t m\u1ea1t h\u01b0\u01a1ng","src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg 510w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-280x280.jpg 280w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-400x400.jpg 400w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-768x768.jpg 768w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg 800w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-600x600.jpg 600w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-200x200.jpg 200w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg 247w, https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/cayxinh.vn\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":12056,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 220.000₫","sku":"NT-NMH01","variation_description":"C\u00e2y Nh\u1ea5t M\u1ea1t H\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 b\u00e0n, chi\u1ec1u cao 30-35cm, \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh ch\u1eadu 17cm\n","variation_id":12059,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">

Loại mẫu chậuChọn một tùy chọn
Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Xóa

Với hương thơm dịu nhẹ và hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Những chậu nhất mạt hương còn có ý nghĩa may mắn trong phong thủy nên được ưa chuộng trồng ở nhiều gia đình nhà phố hiện nay.

Với tên gọi khá đặc biệt khiến nhiều người tò mò khi lần đầu nghe tới loại cây này. Thực ra loại cây nhất mạt hương này còn có tên gọi mĩ miều khác là cây sen đá lá thơm. Như tên gọi của chúng thì loại cây này có hương thơm nhẹ nhàng khá dễ chịu luôn khiến người ngắm có cảm giác bình an và thư thái. Chính mùi hương này cũng được coi là một loại tinh dầu giúp đuổi muỗi và cây còn mang nhiều ý nghĩa may mắn trong phong thủy.

Bạn đang xem: Nhất mạt hương là cây gì


*

Hình ảnh cây nhất mạt hương


3 Cách trồng và chăm sóc cây nhất mạt hương

Đặc điểm của cây nhất mạt hương

Cây nhất mạt hương thuộc họ cây sen đá với hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng. Cây có lá hình tròn nhỏ màu xanh lục với những đường gợn sóng ở mép lá. Lá cây cũng khá dày và mọng cùng hình dáng cây nhỏ nhắn xinh xắn nên thường được bày trên bàn làm việc, kệ trang trí rất đẹp mắt.

Cây nhất mạt hương ưa khí hậu mát mẻ và ưa bóng. Tuy nhỏ nhắn thân thảo nhưng lại có khả năng sống khá mạnh và dễ trồng.


*

Cách trồng cây nhất mạt hương


Ý nghĩa và công dụng của cây nhất mạt hương

Theo nhiều sách có ghi chép loại cây nhất mạt hương này mang trong mình ý nghĩa tình yêu sâu sắc vĩnh cửu. Trong tình bạn thì loài cây này là biểu trưng cho sự trung thành, tình cảm chân thành không vụ lợi. Chính vì lẽ đó mà loại cây này được ưa thích chọn làm quà tặng thay lời yêu thương đến người thân và bạn bè mong nhiều điều tốt lành đến với họ.

Theo phong thủy ngũ hành thì loại cây này có ý nghĩa may mắn và tài lộc nên được chọn lựa trồng trong phòng khách, bàn làm việc để giúp gia chủ kéo tài lộc vào nhà của mình.

Cây có hình dáng nhỏ xinh nên thích hợp làm cây cảnh để bàn, cây được đặt trên bàn làm việc, bàn ăn, góc học tập, phòng khách, cửa sổ…để làm cây trang trí, nó tạo nên nét đẹp chấm phá cho từng cảnh quan nơi đấy, đồng thời nó có mùi thơm dịu nhẹ sẽ làm cho môi trường thơm ngát, trong lành, may mắn


*

Đặc điểm của cây nhất mạt hương


Cách trồng và chăm sóc cây nhất mạt hương

Tuy có hình dáng nhỏ nhắn khá mỏng manh nhưng cây nhất mạt hương được đánh giá là có sức sống khá mãnh liệt. Cây thích hợp được trồng trong nhà hoặc ngoài trời nơi có cường độ chiếu sáng ở mức trung bình

Dụng cụ trồng và đất trồng

Cây nhất mạt hương có thể trông được ở nhiều nơi như trong chậu, thùng xốp trong vườn vv. Nếu có ý định trồng làm cảnh trong nhà bạn nên chọn cho chúng một chiếc chậu nhỏ xinh xắn để trồng. Nên chọn loại có lỗ thoát nước để tránh bị ngập úng.

Loại đất trồng nhất mạt hương nên chọn đất có độ tơi xốp và thoát nước tốt. Đất nên có độ mùn cao. Có thể phối trộn thêm cho đất những loại giá thể như xơ dừa, cát, tro để giúp cây có thêm dinh dưỡng.


*

Cây nhất mạt hương hay còn gọi là cây sen đá lá thơm


Trồng cây nhất mạt hương

Việc trồng cây nhất mạt hương hiện nay được thực hiện bằng cách giâm cành hoặc gieo bằng hạt giống có sẵn ở cửa hàng hạt giống. Nên chọn những cây có chiều dài 10cm cắt ra cho vào chậu đất và giữ ẩm khoảng 1 tuần sau khi cây ra rễ phát triển mạnh là có thể thành cây con.

Nếu như ngại trồng và nhân giống bạn nên chọn mua sẵn cây giống lại các cửa hàng cây cảnh sẵn có.

Chăm sóc nhất mạt hương

Cây nhất mạt hương này dễ trồng, dễ chăm sóc và không mất quá nhiều công. Bạn chỉ cần chú ý chế độ nước, phân bón và ánh sáng đầy đủ là cây sẽ phát triển khỏe mạnh.

Cây mới trồng chỉ nên tưới nước tuần 2 lần là đủ. Nếu trồng ngoài trời thì tăng lên thành 3 lần một tuần. Mỗi lần tưới bạn không nên tưới quá nhiều sẽ làm cây ngạp úng mà chết.

Cây nhất mạt hương ưa bóng một phần nên để cây dưới ánh nắng trực tiếp sẽ khiến cây bị cháy lá lá sẽ vàng. Tuy nhiên cũng không được để cây trong bóng tối mà định kì ngày mang ra nắng 3 tiếng để hấp thu được ánh sáng.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Vĩnh Phúc 2022, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Vĩnh Phúc


*

Ý nghĩa cây nhất mạt hương


Chế đô bón phân cho cây: Cây nên được bón thêm phân để xanh tốt. Khoảng 1-2 tháng bạn có thể hoàn tan phân NPK tưới trực tiếp lên gốc. Lưu ý: Khi bón phân ta phải tưới nước liền cho cây. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục cho cây nhất mạt hương.