Khuyến mại cho thành phầm này: Miễn tổn phí ship nội thành với hóa 1-1 > 500.000đ tặng kèm ngay đĩa lót chậu mang đến từng sản phẩm tặng kèm ngay bình tưới chuyên dụng cho cây

Nhất Mạt Hương (tên khoa học: Plectranthus hadiensis var. Tomentosus) là loại cây cảnh đẹp, tất cả nhiều chức năng hữu ích trong cuộc sống. Vào phong thủy, nhất Mạt hương cũng là nhiều loại cây mang lại may mắn, tiền tài và danh vọng mang lại gia chủ…


220.000₫ 170.000₫","sku":"NT-NMH 02","variation_description":"

Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12060,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-03","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg 100w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-300x300.jpg 300w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-180x180.jpg 180w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3109,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 03","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12061,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-04","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-1308193","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng 02","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12058,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 04","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12062,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-01","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-1308191","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh: Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12056,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 220.000₫","sku":"NT-NMH01","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 30-35cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 17cm ","variation_id":12059,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Loại mẫu mã chậuChọn một tùy chọn
Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Xóa

Với hương thơm dịu nhẹ với hình dáng bé dại nhắn đáng yêu. Phần nhiều chậu tuyệt nhất mạt hương thơm còn có ý nghĩa may mắn trong tử vi phong thủy nên rất được yêu thích trồng sinh hoạt nhiều gia đình nhà phố hiện nay nay.

Với tên gọi khá quan trọng đặc biệt khiến những người hiếu kỳ khi lần đầu nghe tới các loại cây này. Thực tế loại cây nhất mạt hương này còn mang tên gọi mĩ miều không giống là cây sen đá lá thơm. Như cái tên thường gọi của chúng thì một số loại cây này có mùi thơm nhẹ nhàng khá thoải mái luôn khiến cho người ngắm gồm cảm giác an toàn và thư thái. Bao gồm mùi hương thơm này cũng được xem như là một các loại tinh dầu giúp đuổi muỗi và cây còn mang nhiều chân thành và ý nghĩa may mắn trong phong thủy.

Bạn đang xem: Nhất mạt hương là cây gì


*

Hình ảnh cây duy nhất mạt hương


3 giải pháp trồng và chăm sóc cây tốt nhất mạt hương

Đặc điểm của cây tuyệt nhất mạt hương

Cây tuyệt nhất mạt hương thơm thuộc họ cây sen đá với hương thơm dễ chịu và thoải mái nhẹ nhàng. Cây có lá hình tròn nhỏ tuổi màu xanh lục với gần như đường gợn sóng ở mép lá. Lá cây cũng rất dày cùng mọng cùng dáng vẻ cây nhỏ dại nhắn xinh xắn nên thường được bày bên trên bàn làm cho việc, kệ trang trí rất đẹp mắt.

Cây độc nhất vô nhị mạt hương thơm ưa khí hậu lạnh ngắt và ưa bóng. Tuy nhỏ nhắn thân thảo tuy thế lại có tác dụng sống khá táo tợn và dễ dàng trồng.


*

Cách trồng cây nhất mạt hương


Ý nghĩa và công dụng của cây duy nhất mạt hương

Theo nhiều sách gồm ghi chép một số loại cây tuyệt nhất mạt hương thơm này sở hữu trong mình ý nghĩa sâu sắc tình yêu thâm thúy vĩnh cửu. Trong tình các bạn thì loài cây này là biểu trưng cho sự trung thành, tình yêu chân thành ko vụ lợi. Chính vì lẽ đó mà loại cây này được yêu mến chọn có tác dụng quà tặng ngay thay lời dịu dàng đến người thân trong gia đình và đồng đội mong nhiều điều xuất sắc lành mang đến với họ.

Theo phong thủy ngũ hành thì một số loại cây này có ý nghĩa sâu sắc may mắn và tiền bạc nên được chọn lựa trồng trong chống khách, bàn có tác dụng việc để giúp gia công ty kéo tiền bạc vào nhà đất của mình.

Cây tất cả hình dáng nhỏ xinh nên tương thích làm hoa lá cây cảnh để bàn, cây được đặt lên trên bàn làm cho việc, bàn ăn, góc học tập tập, phòng khách, cửa ngõ sổ…để làm cây trang trí, nó làm cho nét đẹp phá cách cho từng phong cảnh nơi đấy, bên cạnh đó nó giữ mùi nặng thơm nhẹ nhẹ sẽ có tác dụng cho môi trường thiên nhiên thơm ngát, trong lành, may mắn


*

Đặc điểm của cây tuyệt nhất mạt hương


Cách trồng và âu yếm cây tốt nhất mạt hương

Tuy có hình dáng bé dại nhắn khá mỏng dính manh dẫu vậy cây nhất mạt hương thơm được nhận xét là tất cả sức sống hơi mãnh liệt. Cây thích hợp được trồng trong nhà hoặc kế bên trời nơi bao gồm cường độ chiếu sáng ở tầm mức trung bình

khí cụ trồng cùng đất trồng

Cây duy nhất mạt hương có thể trông được ở các nơi như trong chậu, thùng xốp trong sân vườn vv. Nếu gồm ý định trồng làm cảnh trong bên bạn hãy chọn cho chúng một dòng chậu nhỏ dại xinh xắn nhằm trồng. Nên chọn lựa loại tất cả lỗ thoát nước nhằm tránh bị ngập úng.

Loại khu đất trồng độc nhất mạt hương nên lựa chọn đất gồm độ tơi xốp với thoát nước tốt. Đất nên bao gồm độ mùn cao. Rất có thể phối trộn thêm vào cho đất những một số loại giá thể như xơ dừa, cát, tro sẽ giúp đỡ cây bao gồm thêm dinh dưỡng.


*

Cây nhất mạt mùi hương hay nói một cách khác là cây sen đá lá thơm


Trồng cây tốt nhất mạt hương

Việc trồng cây độc nhất mạt hương bây giờ được thực hiện bằng phương pháp giâm cành hoặc gieo bằng hạt giống có sẵn ở siêu thị hạt giống. Nên chọn những cây bao gồm chiều lâu năm 10cm giảm ra bỏ vô chậu đất cùng giữ ẩm khoảng chừng 1 tuần sau thời điểm cây ra rễ cải cách và phát triển mạnh là có thể thành cây con.

Nếu như xấu hổ trồng cùng nhân giống như bạn nên lựa chọn mua sẵn cây giống như lại các siêu thị cây cảnh sẵn có.

chăm sóc nhất mạt hương

Cây duy nhất mạt mùi hương này dễ trồng, dễ quan tâm và không mất quá nhiều công. Các bạn chỉ cần chăm chú chế độ nước, phân bón cùng ánh sáng khá đầy đủ là cây sẽ cách tân và phát triển khỏe mạnh.

Cây bắt đầu trồng nên làm tưới nước tuần 2 lần là đủ. Nếu trồng xung quanh trời thì tăng lên thành 3 lần một tuần. Các lần tưới bạn không nên tưới vô số sẽ làm cây ngạp úng mà lại chết.

Cây nhất mạt hương ưa bóng một phần nên để cây dưới ánh nắng trực tiếp sẽ khiến cây bị cháy lá lá vẫn vàng. Tuy nhiên cũng không được để cây trong bóng buổi tối mà định kì ngày có ra nắng nóng 3 tiếng nhằm hấp thu được ánh sáng.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Vĩnh Phúc 2022, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Vĩnh Phúc


*

Ý nghĩa cây tốt nhất mạt hương


Chế đô bón phân cho cây: Cây nên được bón thêm phân nhằm xanh tốt. Khoảng 1-2 tháng bạn có thể hoàn chảy phân NPK tưới thẳng lên gốc. Lưu giữ ý: khi bón phân ta đề nghị tưới nước liền đến cây. Quanh đó ra, chúng ta có thể bổ sung thêm phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục mang lại cây nhất mạt hương.