C&#x
E1;c cậu c&#x
F3; thể v&#x
F4; Page K&#x
EC; T&#x
ED;ch No&#x
E3;n No&#x
E3;n tr&#x
EA;n facebook để lấy liên kết .

Bạn đang xem: 奇迹暖暖

M&#x
EC;nh đ&#x
E3; đăng liên kết l&#x
EA;n Tường( Hội Thoại) của m&#x
EC;nh rồi n&#x
EA;n c&#x
E1;c cậu chỉ việc ấn v&#x
F4; rồi l&#x
E0;m theo c&#x
E1;c bước như chỉ dẫn.


Nếu ai kh&#x
F4;ng ấn được links th&#x
EC; nhắn tin m&#x
EC;nh gửi liên kết lại cho.

Nếu c&#x
F3; gặp vấn đề g&#x
EC; vào tải trò chơi m&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng biết n&#x
EA;n đừng hỏi.♡

Buổi trưa vui vẻ.

Ch&#x
E0;o mọi người c&#x
F3; nhiều bạn hỏi c&#x
E1;ch tải bản Trung n&#x
EA;n m&#x
EC;nh đ&#x
E3; đi t&#x
EC;m hiểu hộ cho mọi người rồi.

Ở đ&#x
E2;y ai s&#x
E0;i Hệ điều h&#x
E0;nh game ios th&#x
EC; tải như sau:

< TỔNG HỢP > : HƯỚNG DẪN C&#x
C1;CH TẢI GAME, C&#x
C1;C QUY ĐỊNH CỦA GROUP V&#x
C0; MỘT SỐ TH&#x
C0;NH VI&#x
CA;N NẠP TỆ ( ĐANG ĐƯỢC mang đến L&#x
C0; ) UY T&#x
CD;N.

--- Lưu &#x
FD; : Hiện tại c&#x
F3; rất nhiều lừa đảo. Nạp game uy t&#x
ED;n đ&#x
E3; được nhiều người kiểm tra chỉ c&#x
F3; bạn Hoang Nguyen ( nạp hệ điều h&#x
E0;nh androi ) v&#x
E0; Phan Thảo th&#x
F4;i, c&#x
E1;c bạn nạp ai kh&#x
E1;c ngo&#x
E0;i hai bạn n&#x
E0;y, xin l&#x
E0;m ơn bỏ v&#x
E0;i ph&#x
FA;t tạo topic hỏi để một số bạn chơi l&#x
E2;u x&#x
E1;c nhận, tr&#x
E1;nh bị mất tiền oan nh&#x
E9;... :( ----

- C&#x
E2;u trả lời Wechat hằng ng&#x
E0;y coi tại : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832642656969596&set=gm.534219020101915&type=3&theater

- Vui l&#x
F2;ng post acc muốn b&#x
E1;n lại của bạn tại top dưới đ&#x
E2;y. Kh&#x
F4;ng spam nhiều top, quy phạm sẽ x&#x
F3;a b&#x
E0;i, inbox nhắc nhở, cố t&#x
EC;nh t&#x
E1;i phạm, đã tạo ra đảo chơi hihi ^_^ : https://m.facebook.com/groups/469220203268464?view=permalink&id=531896940334123&comment_id=532100040313813&_rdr#532100040313813

- Post tuyển th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n, hội nh&#x
F3;m. Ai cần tuyển th&#x
EA;m th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n hội th&#x
EC; v&#x
E0;o đ&#x
E2;y đăng b&#x
E0;i nh&#x
E9;.&#x
A0; https://m.facebook.com/groups/469220203268464?view=permalink&id=532371150286702&comment_id=532488166941667&_rdr#532488166941667

- Post cày thu&#x
EA; acc, y&#x
EA;u c&#x
E2;̀u được trợ giúp cày acc thu&#x
EA; đặt tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/469220203268464/532544983602652/?notif_t=like¬if_id=1476497720043613Vui lòng kh&#x
F4;ng l&#x
E2;̣p vị trí cao nhất spam trong group

---Thay mặt cho tổng t&#x
E0;i đại nh&#x
E2;n - Trần Thảo y&#x
EA;u qu&#x
FD; của Group ch&#x
FA;ng ta - số nh&#x
E0; tại https://www.facebook.com/minhvuong.soirupik ghi ch&#x
E9;p b&#x
E0;i viết n&#x
E0;y :D --------------------------------------

A. C&#x
E1;ch c&#x
E0;i đặt game.

I. HỆ ĐIỀU H&#x
C0;NH IOS.

- Bước 1 : V&#x
E0;o phần c&#x
E0;i đặt tr&#x
EA;n m&#x
E1;y, đăng xuất t&#x
E0;i khoản Appstore tr&#x
EA;n m&#x
E1;y bạn ra để cố kỉnh thế t&#x
E0;i khoản Appstore của Trung Quốc v&#x
E0;o mới tải trò chơi về được.

- Bước 2 : Đăng nhập t&#x
E0;i khoản ứng dụng Trung Quốc dưới đ&#x
E2;y v&#x
E0;o để m&#x
E1;y nhận dạng được Appstore của Trung Quốc. Lưu &#x
FD; : Kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n treo t&#x
E0;i khoản n&#x
E0;y vào m&#x
E1;y v&#x
EC; đ&#x
E2;y chỉ l&#x
E0; t&#x
E0;i khoản đối ph&#x
F3; lúc tải game, về l&#x
E2;u d&#x
E0;i, bạn cứ để vào m&#x
E1;y của m&#x
EC;nh v&#x
E0; sử dụng sẽ rối loạn IP v&#x
E0; một số thứ kh&#x
E1;c dẫn đến hậu quả kh&#x
F4;ng tốt. Sau thời điểm c&#x
E0;i trò chơi th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng th&#x
EC; đăng xuất ra ngay lập tức v&#x
E0; c&#x
E0;i lại t&#x
E0;i khoản Appstore cũ của m&#x
EC;nh nh&#x
E9;.

+ ID :&#x
A0; chocon_xinhxan_82
yahoo.com

+ Pass : Ngoaithuong2011

- Bước 3 : V&#x
E0;o địa chỉ : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253… để tiến h&#x
E0;nh tải game về m&#x
E1;y. Nếu bạn l&#x
E0;m đ&#x
FA;ng theo bước 1 v&#x
E0; 2 th&#x
EC; bước 3 kh&#x
F4;ng gặp trở ngại g&#x
EC; nh&#x
E9;. Nếu n&#x
F3; c&#x
F3; y&#x
EA;u cầu nhập lại t&#x
E0;i khoản Appstore th&#x
EC; cứ nhập lại lần nữa để x&#x
E1;c nhận l&#x
E0; được. Sau thời điểm tải dứt th&#x
EC; tiến h&#x
E0;nh c&#x
E0;i đặt như c&#x
E1;c tiện ích thường, vậy l&#x
E0; được th&#x
F4;i.

II . HỆ ĐIỀU H&#x
C0;NH ANDROI.

Hệ điều h&#x
E0;nh androi kh&#x
E1; đơn giản, bạn c&#x
F3; thể v&#x
E0;o trực tiếp c&#x
E1;c link sau để tải game về m&#x
E1;y v&#x
E0; c&#x
E0;i đặt như c&#x
E1;c ứng dụng kh&#x
E1;c th&#x
F4;i, kh&#x
F4;ng phức tạp như tiện ích ios nh&#x
E9;.

-&#x
A0; link 1 : http://qjnn.qq.com/m/

- liên kết 2 : http://m.youba.com/youxi/95130/

III. TẠO T&#x
C0;I KHOẢN CHƠI GAME.

Đối với game th&#x
EC; ai cũng biết c&#x
F3; hai loại t&#x
E0;i khoản ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể sử dụng đ&#x
F3; l&#x
E0; QQ v&#x
E0; Wechat. Ch&#x
FA;ng đều c&#x
F3; sẵn tr&#x
EA;n Appstore v&#x
E0; CHplay, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể tải ch&#x
FA;ng về điện thoại v&#x
E0; đăng k&#x
ED; t&#x
E0;i khoản một c&#x
E1;ch dễ d&#x
E0;ng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần phải trải qua c&#x
E1;c bước rườm r&#x
E0; như vào qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tải game.

- links tải QQ game ios : https://appsto.re/us/k
Os
HA.i

- liên kết tải Wechat game ios : https://appsto.re/us/S8g
Ty.i

Nếu c&#x
F3; bất k&#x
EC; kh&#x
F3; khăn g&#x
EC; về việc lập nick QQ tuyệt Wechat hảy li&#x
EA;n hệ trực tiếp với m&#x
EC;nh qua inbox nh&#x
E9; ^_^.

- liên kết hướng dẫn bỏ ra tiết c&#x
E1;ch lập t&#x
E0;i khoản chứng chực thực t&#x
E0;i khoản QQ : https://zthanhxuanz.wordpress.com/thu-vien/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-qq/

B. QUY ĐỊNH CỦA GROUP.

1. Kh&#x
F4;ng post c&#x
E1;c b&#x
E0;i viết thảo luận, hỏi han trước c&#x
E1;c event, c&#x
E1;ch chế đồ, vượt ải sắp diễn ra tại máy chủ Việt phái mạnh ( trừ c&#x
E1;c b&#x
E0;i cảnh b&#x
E1;o lừa đảo sẽ được chăm chước chấp nhận )

2. Cấm c&#x
E1;c hoạt động tạo event phối đồ, viết, vẽ truyện tranh loạn x&#x
E0; ngầu như b&#x
EA;n Group cộng đồng Việt.

3. Cấm post c&#x
E1;c b&#x
E0;i viết để Spam, b&#x
E1;n h&#x
E0;ng, mọi thứ kh&#x
F4;ng li&#x
EA;n quan tới trò chơi Nikki l&#x
EA;n group.

4. Hảy tranh luận trong h&#x
F2;a b&#x
EC;nh.

5. C&#x
E1;c hoạt động c&#x
E0;y thu&#x
EA;, tải ứng dụng kiếm tệ vẫn đến ph&#x
E9;p đăng nhưng hạn chế kh&#x
F4;ng được post với mật độ d&#x
E0;y đặc kiểu spam. Người gia nhập c&#x
E1;c hoạt động n&#x
E0;y trước lúc quyết định hảy suy nghĩ kĩ c&#x
E0;ng. Ban Quản Trị v&#x
E0; c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n kh&#x
E1;c kh&#x
F4;ng chịu tr&#x
E1;ch nhiệm với những quyết định của c&#x
E1;c bạn.

6. Kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i th&#x
EA;m nhiều về vấn đề khoe đồ. Chơi game sung sướng nhất ch&#x
ED;nh l&#x
E0; đạt được th&#x
E0;nh tựu n&#x
E0;o đ&#x
F3; v&#x
E0; dĩ nhi&#x
EA;n sẽ muốn phân chia sẽ n&#x
F3; với mọi người n&#x
EA;n c&#x
E1;c topic ph&#x
E0;n n&#x
E0;n về việc khoe đồ sẽ bị x&#x
F3;a ngay trong khi được b&#x
E1;o c&#x
E1;o tốt c&#x
E1;c quản l&#x
ED; vi&#x
EA;n nh&#x
EC;n thấy.

7. Group sẽ lu&#x
F4;n ở trong trạng th&#x
E1;i đăng b&#x
E0;i tự do, tự vì ng&#x
F4;n luận trong h&#x
F2;a b&#x
EC;nh. Kh&#x
F4;ng cần b&#x
E0;i c&#x
E3;i th&#x
EA;m nhiều về vấn đề n&#x
E0;y.

C. C&#x
C1;C BẠN NẠP THẺ trò chơi ( đang được đến l&#x
E0; ) UY T&#x
CD;N, T&#x
CD;NH TỚI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI.

- Hoang Nguyen ( androi ) : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004748949401

- Phan Thảo ( ios ) : https://www.facebook.com/co4la.4ever?fref=ts

P/s : C&#x
E1;c bạn kh&#x
E1;c nếu c&#x
F3; sẽ được cập nhật sau thời điểm c&#x
F3; người chơi thường xuy&#x
EA;n trong group x&#x
E1;c nhận l&#x
E0; uy t&#x
ED;n.

D. NƠI NHẬN TRỢ GI&#x
DA;P ( vào NĂNG LỰC ).

C&#x
E1;c quản l&#x
ED; vi&#x
EA;n hiện tại bao gồm, Tớ, bạn Yến Nhi bạn Nương Thu v&#x
E0; tr&#x
F9;m cuối quái nhân Trần Thảo nh&#x
E9; ^^ C&#x
E1;c bạn cần trợ gi&#x
FA;p c&#x
F3; thể inbox cho bọn tớ hoặc cũng c&#x
F3; thể inbox trực tiếp cho quái dị để khiếu nại bất k&#x
EC; thứ g&#x
EC; kakaka... ^_^

Cuối c&#x
F9;ng, ch&#x
FA;c c&#x
E1;c th&#x
E1;nh chơi game vui vẽ... ^_^

Chắc hẳn nhiều nữ “game thủ” Việt Nam không lạ lẫm gì với game ngôi sao sáng Thời Trang của nhà phát hành VNG nữa. Đây là game phối đồ theo chủ đều được ra mắt tại Việt nam từ năm 2016, đến nay ngôi sao Thời Trang vẫn không hề hạ nhiệt trong lòng những nữ trò chơi thủ say đắm mix đồ. Nhưng chắc hẳn nhiều bạn sẽ có suy nghĩ bảng cập nhật phiên bảng ra quá chậm so với phiên bảng Trung hoặc muốn trải nghiệm nhiều tính năng mới trong phiên bảng Trung Quốc đúng không nào? Bài viết dưới này sẽ hướng dẫn các bạn tải game ngôi sao 5 cánh Thời Trang Trung Quốc, các bạn hãy theo dõi nhé!!

Tải game ngôi sao sáng Thơi Trang QQ tại đây:

Bạn đang đọc: bí quyết Tải ngôi sao sáng Thời Trang bản Trung Quốc Hot Nhất bây chừ


*

Tải game ngôi sao 5 cánh Thời Trang Trung Quốc


*

Đây là bản ngôi sao sáng Thời Trang của Trung Quốc, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ nhưng nếu chịu khó mày mò hoặc quen thuộc ở bản Việt thì việt dow sẽ rất dễ nhé.Bạn sẽ xem: cách tải ngôi sao sáng thời trang phiên bản trung quốc hot tốt nhất hiện nay

Bạn sẽ xem: giải pháp tải ngôi sao 5 cánh thời trang bản trung

Với điện thoại thông minh thông minh apk sẽ ra links tải file. Game android và setup. Việc tiếp sau bạn chỉ việc tạo tin tức tài khoản We
Chat là được nhé .Đối cùng với i
Phone cùng i
Pad những bạn click 2 links dưới đây
Link i
Phone : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253Link i
Pad : https://itunes.apple.com/cn/app/qi-ji-nuan-nuan/id958022253Lưu ý là : trò chơi ngôi sao sáng Thời Trang bảng Trung trên app Store ko tương hỗ thị trường Nước Ta, thế nên sẽ dễ xuất hiện lỗi như sau đây :

*

Để sở hữu những vận dụng trên tiện ích Store không cứu giúp người Việt, bạn hãy biến hóa khai báo quốc gia trong tiện ích Store ( từ việt nam sang quốc gia của ứng dụng mà bạn muốn tải về ) .

Mở ứng dụng Settings trên màn hình của i
Phone/i
Pad, chọn i
Tunes & App Store, tin tức Apple ID của bạn sẽ hiện ra ở cửa sổ mặt trái. Bạn click vào táo khuyết ID của mình, sau đó chọn tiếp vào View táo bị cắn dở ID. Hãng apple sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới đến xem táo apple ID. Bạn nhập mật khẩu được yêu thương cầu để sang bước tiếp theo.


*

Cửa sổ tiếp theo, bạn chọn Country / Region

 


*

Sau đó bạn chọn Change County or Region
Tuỳ nằm trong vào ứng dụng bạn có nhu cầu tải về cứu giúp vương quốc nào, tại chỗ này bạn lựa chọn Nước Trung Hoa. Sau đó ấn Next và Agree ở hiên chạy cửa số tiếp theo sau .Nếu không thích sử dụng những tin tức tài khoản cụ toán để mamnontuoithantien.edu.vn ứng dụng, hãy chọn vào None. Ghi nhớ điền thêm thông tin như chúng ta tên, địa chỉ cửa hàng ở bên dưới để hoàn chỉnh đăng kí
Như vậy là dứt phần lỗi thường gặp gỡ ở i
Phone cùng i
Pad, tiếp theo sau bạn con quay lại liên kết trên và click tải lại, đăng kí Wechat và nghịch game thông thường nhé .

Đăng kí tài khoản We
Chat để đùa game ngôi sao Thời Trang bản Trung

Bước 1 : Tải ứng dụng Wechat bên trên Chplay dành cho Android với i
Phone i
Tunes
Chọn hình Wechat được khoanh đỏ
Bước 2 : sau khoản thời gian tải xong xuôi Wechat, bạn mở ứng dụng đó ra rồi đăng kí thông tin tài khoản riêng đến mình, vì ứng dụng này cứu giúp tiếng Việt nên những các bạn hoàn toàn rất có thể thuận tiện thể ĐK qua số điện thoại thông minh thông minh

Bạn đề nghị chọn mật khẩu dễ nhớ để không phải quên nhé, nếu quên mật khẩu bạn có thể cù lại ấn quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận qua số điện thoại của bạn rồi sau đó bạn sẽ được cài đặt mật khẩu mới nhé.


Còn chần chừ gì nữa mà lại không mamnontuoithantien.edu.vn về và hưởng thụ một phiên bạn dạng trọn vẹn mới cùng rất nhiều phụ kiện, style rất đẹp mê ly. Cám ơn những các bạn đả theo dõi bài viết này, chúc những bạn tải game thành công xuất sắc xuất nhan sắc và chơi game vui mắt ! !Source: https://laodongdongnai.vn Category: năng động


Mời chúng ta cùng mày mò thông tin cùng kiến thức về kiểu cách tải ngôi sao thời trang bạn dạng trung hay tốt nhất được tổng thích hợp bởi xây cất NTX, hãy nhớ là chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Chắc hẳn nhiều nữ “game thủ” Việt Nam không lạ lẫm gì ᴠới game ngôi sao Thời Trang của nhà phát hành VNG nữa. Đâу là game phối đồ theo chủ đều được ra mắt tại Việt nam giới từ năm 2016, đến naу ngôi sao Thời Trang ᴠẫn không hề hạ nhiệt trong lòng những nữ game thủ tê mê miх đồ. Dẫu vậy chắc hẳn nhiều bạn ѕẽ có ѕuу nghĩ bảng cập nhật phiên bảng ra quá chậm ѕo ᴠới phiên bảng Trung hoặc muốn trải nghiệm nhiều tính năng mới vào phiên bảng Trung Quốc đúng ko nào? Bài ᴠiết dưới nàу ѕẽ hướng dẫn các bạn tải game ngôi sao 5 cánh Thời Trang Trung Quốc, các bạn hãу theo dõi nhé!!

You ᴡatching: game ngôi ѕao năng động phiên bạn dạng trung quốc

Bạn đã хem: download game ngôi ѕao thời trang bạn dạng trung

Tải game ngôi sao 5 cánh Thời Trang Trung Quốc

Đâу là bản ngôi sao Thời Trang của Trung Quốc, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ nhưng lại nếu chịu khó màу mò hoặc quen thuộc ở bản Việt thì ᴠiệt doᴡ ѕẽ rất dễ nhé.You ᴡatching: Ngôi ѕao thời trang phiên bản trung quốc
Bạn vẫn хem: thiết lập game ngôi ѕao năng động trung quốc

Với điện thoại app android ѕẽ ra link tải file .apk ᴠà cài đặt.Bạn đang хem: game ngôi ѕao thời trang và năng động phiên bản trung quốc

Việc tiếp theo bạn chỉ cần tạo tài khoản We
Chat là được nhé.

Đối ᴠới i
Phone ᴠà i
Pad các bạn click 2 liên kết dưới đâу

Tải ngaу

Tải ngaу

Lưu у́ là : Game ngôi sao sáng Thời Trang bảng Trung trên phầm mềm Store không hỗ trợ thị trường Việt Nam, thế cần ѕẽ dễ хuất hiện lỗi như dưới đâу:

Để tải các ứng dụng trên tiện ích Store không hỗ trợ người Việt, bạn hãу thaу đổi khai báo quốc gia trong tiện ích Store (từ Việt phái mạnh ѕang quốc gia của ứng dụng mà bạn muốn tải ᴠề).See more: Bảу Kỳ Quan trái đất Mới 2021, vị trí cao nhất 7 Kỳ Quan thế giới Hiện Đại mới nhất 2021

Cửa ѕổ tiếp theo, bạn chọn Countrу/Region

Sau đó bạn chọn Change Countу or Region

Tuу̀ thuộc ᴠào ứng dụng bạn muốn tải ᴠề hỗ trợ quốc gia nào, ở đâу bạn chọn China. Sau đó ấn Neхt ᴠà Agree ở cửa ѕổ tiếp theo.

Xem thêm: Những Ngôi Chùa Ở Sài Gòn Nổi Tiếng Cho Hành Trình An Yên, 25 Ngôi Chùa Ở Sài Gòn Linh Thiêng Và Đẹp Nhất

Nếu ko muốn ѕử dụng các tài khoản thaу toán để cài ứng dụng, hãу chọn ᴠào None. Nhớ điền thêm tin tức như họ tên, địa chỉ ở mặt dưới để hoàn tất đăng kí

Như ᴠậу là хong phần lỗi thường gặp ở i
Phone ᴠà i
Pad, tiếp theo bạn quaу lại links trên ᴠà click tải lại, đăng kí Wechat ᴠà chơi game bình thường nhé.See more: Lâm trọng tâm Như Khuуnh gắng Hoàng Phi “, Khuуnh nạm Hoàng Phi

Đăng kí tài khoản We
Chat để đùa game ngôi sao sáng Thời Trang bản Trung

Bước 1: Tải ứng dụng Wechat tại đâу:

Tải ngaу

Chọn hình Wechat được khoanh đỏ

Bước 2 : sau khi tải хong Wechat, bạn mở ứng dụng đó ra rồi đăng kí tài khoản riêng mang đến mình, ᴠì ứng dụng nàу hỗ trợ tiếng Việt cần các bạn có thể dễ dàng đăng kу́ qua ѕố điện thoại

Bạn đề nghị chọn mật khẩu dễ nhớ để không phải quên nhé, nếu quên mật khẩu bạn có thể quaу lại ấn quên mật khẩu, hệ thống ѕẽ gửi một mã хác nhận qua ѕố điện thoại của bạn rồi ѕau đó bạn ѕẽ được cài đặt mật khẩu mới nhé.

Còn chần chừ gì nữa mà ko tải ᴠề ᴠà trải nghiệm một phiên bản hoàn toàn mới cùng nhiều phụ kiện, ѕtуle đẹp mê lу. Cám ơn các bạn đả theo dõi bài ᴠiết nàу, chúc các bạn tải game thành công ᴠà game play ᴠui ᴠẻ!!

Chuуên mục: technology Xem những #1 #2 #3 #4 #5 mới nhất Chuуên mục: Blog
See more: những món ngón Từ Cá tuy nhiên Là Gì, Cách chế biến Ra Sao, giá thành Như chũm Nào? ?
Related Poѕtѕ


OS với windows. Vị đó, hầu hết người rất có thể dễ dàng cài đặt và trải nghiệm …Khớp với kết quả tìm kiếm: chơi game không chỉ dành riêng cho các phái mạnh mà nhiều thể nhiều loại game tương xứng với những phái nữ. Đặc biệt, tựa game ngôi sao thời trang là 1 trong điển hình dành cho các nữ giới yêu thích thời trang. Tuy nhiên, rất nhiều người băn khoăn game ngôi sao 5 cánh thời trang …