Nikon tổ chức triển khai cuộc thi thường niên lần sản phẩm công nghệ 43 nhằm mục tiêu tìm kiếm đầy đủ bức hình ảnh đẹp tốt nhất chụp bên dưới độ thổi phồng của kính hiển vi.

Bạn đang xem: Hình ảnh kính hiển vi


Gupx3f
Szo7o
Y_t6YZg" alt="*">