Sao lưu cùng khôi phục tài liệu trên đồ vật Windows Phone 8

Các bước tùy chỉnh thiết lập khôi phục cùng sao lưu lại trên những thiết bị Windows Phone 8 được thực hiện dễ dàng qua tài khoản điện toán đám mây giúp kiểm soát danh sách ứng dụng, tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và video...

Bạn đang xem: Hệ điều hành windows phone 8


Qud
VU2q
TU0Q" alt="*">