Mua tài khoản tải về Pro để trải nghiệm website Download.vn KHÔNG quảng cáotải toàn cục File cực nhanh chỉ từ 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5


TOP đôi mươi đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông bốn 22, có cả đáp án, lý giải chấm cùng bảng ma trận đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22, giúp thầy cô tìm hiểu thêm xây dựng đề thi giữa kì hai năm 2022 - 2023 cho học sinh của mình.


Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 5 tham khảo, luyện giải đề, nạm vững cấu trúc đề thi để đạt kết quả cao vào kỳ thi thân kì hai năm 2022 - 2023. Vậy mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 1Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625

Câu 2: Số thích hợp điền vào địa điểm chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76B. 3,760 C. 37,6D. 3,076

Câu 3: Số tương thích điền vào nơi chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:

A. 85B. 125C. 49 D. 1,25

Câu 4: Thể tích hình lập phương tất cả cạnh 2,1 cm là:

A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3D. 92,61 cm3

Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là:

A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2

Câu 6: Một hình thang gồm độ dài hai đáy lần lượt là 26cm cùng 64cm. Chiều cao hình thang 30 cm thì diện tích s hình thang là:

A. 2700cm
B. 2700cm2C. 1350cm D. 1350cm2

Câu 7: một tờ học tất cả 30 học sinh, trong những số đó có 12 chúng ta nữ. Hỏi số nữ giới chiếm bao nhiêu tỷ lệ so cùng với số học viên cả lớp?

A. 40% B. 60% C. 25%D. 125%


Câu 8: Một hình tam giác có diện tích s 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:

A. 15cm B. 30cm C. 30 D. 15

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 17phút 21giây + 22 phút 15 giây

b) 25 ngày 6 tiếng - 4 ngày 9 giờ

c) 17 năm 6 mon – 15 năm 4 tháng

d) 16 tiếng 21 phút + 7 giờ đồng hồ 42 phút

Bài 2: tìm y:

a) y x 4,5 = 55,8

b) y : 2,5 = 25,42

Bài 3: Một chống học những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Bạn ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường bao quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125

Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm (4đ) mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Đáp án C. 0,625

Câu 2: Đáp án D. 3,076

Câu 3: Đáp án A. 85

Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3

Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2

Câu 6: Đáp án: D. 1350 cm2

Câu 7: Đáp án A. 40%

Câu 8: Đáp án B. 30cm

Phần II. Trường đoản cú luận:

Bài 1 (2 đ): Đặt tính cùng tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a) 39 phút 36 giây

b) trăng tròn ngày 21 giờ

c) hai năm 2 tháng

d) 24 tiếng 3 phút

Bài 2 (1 đ): làm cho đúng từng câu được 0,5 điểm

a) y x 4,5 = 55,8 b) y : 2,5 = 25,42


y = 55,8 : 4,5 y = 25,42 x 2,5

y = 12,4 y = 63,55

Bài 3: (2 đ): bài giải

Diện tích bao bọc lớp học tập là:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đ

Diện tích xà nhà là:

10 x 6 = 60 (m2) 0,5 đ

Diện tích cần quát vôi là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2) 0,75đ

Đáp số: 212,2 m2 0,25 đ

Bài 4 (1 đ):

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5 đ)

= 13,25 x (2 + 4 + 8)

= 13,25 x 14 (0,5 đ)

= 185,5

Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: thời gian, thể tích

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

2,0

0,5

2,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đang học.

Số câu

1

4

5

0

Số điểm

0,5

2,0

2,5

0

Giải việc có đến tư phép tính với văn bản hình học.

Số câu

1

0

1

Số điểm

2,0

0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

4

1

0

1

1

8

4

Số điểm

2,0

2,0

2,0

1,0

0

2,0

1,0

4,0

6,0

Đề thi thân học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 2

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65


Câu 3: Lớp học có 32 học sinh số học thiếu phụ 12. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 cầm kỷ .............năm. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm nhằm 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào nơi chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang gồm đáy béo 120dm, đáy nhỏ bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điều

một điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điều

Câu 8: kiếm tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 tiếng 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy nhỏ bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.

Đề thi thân học kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án năm 2022 - 2023 được Vn
Doc sưu tầm, lựa chọn lọc bao hàm bảng ma trận và lời giải đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tư 22 kèm theo. Các đề thi dưới đây bám gần cạnh chương trình học giúp các em học viên ôn luyện củng gắng kiến thức những dạng bài bác tập trọng tâm, sẵn sàng cho bài thi thân học kì 2 lớp 5 đạt tác dụng cao. Những em cùng sở hữu về nhé.


1. Đề thi thân kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. 86,15 : 0,001 = …….. Số điền vào nơi chấm là:

A. 0,08615

B. 861,5

C. 8,615

D. 86150

Câu 2. 7052 cm3 = ......dm3 Số tương thích điền vào vị trí chấm là:

A. 7,052

B. 70,52

C. 705,2

D. 0,7052

Câu 3. Quãng mặt đường từ công ty lên huyện lâu năm 35 km. Trên tuyến đường đi từ đơn vị lên huyện, một người đi dạo 10 km rồi liên tiếp đi xe xe hơi trong nửa giờ đồng hồ nữa thì đến nơi. Vậy gia tốc của ô tô là:

A. 70km/giờ

B. 60km/giờ

C. 50km/giờ

D. 25km/giờ

Câu 4. Tam giác ABC gồm độ dài đáy là 16 cm, độ cao tương ứng bằng một nửa độ dài đáy. Diện tích tam giác ABC là:

A. 128 cm2

B. 32 cm2

C. 6,4 dm2

D. 64 cm2

Câu 5. đến nửa hình tròn trụ H có đường kính 4cm (như hình vẽ).


Chu vi hình H là:

A. 12,56 cm

B. 10,28 cm

C. 16,56 cm

D. 6,28 cm

Câu 6. diện tích hình thang ABCD (hình vẽ bên) là:

A. 125 cm2

C. 12 cm2

B. 12,5 cm2

D. 25 cm2

Câu 7. Điền số hoặc chữ phù hợp vào khu vực chấm:

5m3 103dm3 = ……….m3

48 phút …………. = 0,8 giờ

2m2 5dm2 = ………….m2

3 ngày 16 giờ = ……….ngày

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây

b. 8 giờ trăng tròn phút : 5

c. 3 phút 15 giây + 2 phút 48 giây

d. 5 giờ đồng hồ 22 phút x 3

Bài 2. (1 điểm) search x biết: 61,4 - x = 216,72 : 4,2

Bài 3. (2 điểm) Một bể chứa nước làm ra hộp chữ nhật có kích cỡ trong lòng bể là: chiều nhiều năm 3m, chiều rộng 1,5m và độ cao là 1,2m.

a) Hỏi bể đó đựng được bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)

b) Tính chiều cao mực nước vào bể bây giờ Biết bây giờ lượng nước chiếm phần 60% thể tích bể.

Bài 4. (1 điểm)

a) Tính bằng phương pháp thuận tiện:

1 giờ đồng hồ 45 phút x 3 + 6 x 1,75 giờ + 105 phút

b) Một bạn học viên dùng những khối lập phương xếp thành một cái tháp như hình dưới đây. Em tính khiến cho bạn xem để xếp được tháp cao 8 tầng thì cần sẵn sàng bao nhiêu khối lập phương.


Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

Phần

Đáp án

Điểm

I.

Trắc nghiệm

4

Câu 1

D

0,5

Câu 2

A

0,5

Câu 3

C

0,5

Câu 4

D

0,5

Câu 5

B

0.5

Câu 6

B

0,5

Câu 7

Điền đúng từng ý mang đến 0.25 điểm

1

5m3 103dm3 = 5,103 m3

48 phút = 0,8 giờ

2m2 5dm2 = 2,05 m2

3 ngày 16 giờ đồng hồ =

*
ngày

II

Tự luận

Bài 1

Tính đúng mỗi phép tính mang đến 0,5 điểm

2

Bài 2

Tìm đúng giá trị của x, trình diễn đủ công việc cho 1 điểm

1

Bài 3

Bài toán

2

a

Tính đúng thể tích bể, thay đổi ra lit cùng trả lời thắc mắc đúng

1

b

Tính đúng độ cao của nước và câu trả lời đúng

1

Bài 4

1

a

a.Tính được theo cách phù hợp được 0,5 điểm

1 giờ 45 phút x 3 + 6 x 1,75 giờ + 105 phút

= 1,75 giờ đồng hồ x 3 + 6 x 1,75 tiếng + 1,75 giờ

= 1,75 giờ đồng hồ x ( 3+ 6 +1)

= 1,75 tiếng x 10 = 17,5 giờ

0,5

b

b. Phân biệt được quy lao lý xếp khối lập phương với tính đúng được số hộp

0,5

1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 ( khối lập phương)

2. Đề thi thân kì 2 lớp 5 môn Toán sở hữu nhiều

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 1

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

“Năm phẩy ko trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Chữ số 5 trong số 254,836 chỉ:


A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đối kháng vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số tương thích điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính cùng tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ khoảng 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 mon = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ đồng hồ 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ 47 phút

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe xe hơi là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có bố xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe vật dụng hai chở được không ít hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ cha 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 5m. Fan ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học với trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn lớp 5 môn Toán

Câu 1. Lựa chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Lựa chọn B

Câu 5. Chọn D

Câu 6.

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 mon S

b/ 12 giờ đồng hồ 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S


Câu 8: lựa chọn B

Câu 9 (1đ)

Bài giải

Số tấn gạo xe đồ vật hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe cộ thứ ba chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ)

Bài giải

Diện tích bao phủ phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích è cổ nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)

Đáp số: 212,2 m2

* chú ý cho những bài giải toán:

- Nếu giải thuật sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu lời giải đúng phép tính không đúng thì tính điểm lời giải bằng một phần số điểm của phép tính đó.

- Sai đơn vị trừ 0,25 điểm toàn bài.

Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 5 Số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Chữ số 5 trong những 254,836 có mức giá trị là:

a. 50

b. 500 000

c. 5 000

d. 50 000

Câu 2: (1 điểm) Biết 25% của một số là 10. Hỏi số đó bằng bao nhiêu?

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Diện tích hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy 15m và chiều cao 9m là:

a. 67,5m2

b. 675m2

c. 12m2

d. 135m2

Câu 4: (1 điểm) một tờ học bao gồm 18 người vợ và 12 nam. Tỉ số xác suất của số học sinh nữ cùng với số học viên của cả lớp là:

a. 60%

b. 40%

c. 18%

d. 30%

Câu 5: (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

a. 4 cm3

b. 6 cm3

c. 1 cm2

d. 1 cm3

Câu 6: (1 điểm) Tính diện tích s hình thang bao gồm độ dài hai đáy là 18cm với 12cm, chiều cao 9 cm.

a. 135 cm2

b. 315 cm2

c. 135 cm

d. 153 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 5 giờ đồng hồ 28 phút + 3h 47 phút

b) 6 năm 5 mon – 3 năm 8 tháng

c) 5 phút 12 giây x 3

d) 13 giờ trăng tròn phút : 4

Câu 8: (1,0 điểm) tra cứu x:

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

Câu 9: (1,0 điểm) Lan đi học từ nhà mang đến trường bằng xe đạp điện với vận tốc 20 km/giờ, không còn 15 phút. Tính quãng mặt đường từ công ty Lan mang lại trường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1,0 điểm) một lớp gỗ bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 6dm, độ cao 20cm. Hỏi tấm gỗ nặng bao nhiêu ki lô gam, biết rằng 1dm3 khối gỗ nặng 800g.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán 

Câu 1 (0,5 điểm) a

Câu 2: (1 điểm) d

Câu 3: (1,0 điểm) a

Câu 4: (1 điểm) a

Câu 5: (0,5 điểm) d

Câu 6: (1 điểm) a

Câu 7: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm


Câu 8: (1,0 điểm) Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

X x 12,5 = 15

X = 15 : 12,5 (0,25 điểm)

X = 1,2 (0,25 điểm)

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 (0,25 điểm)

x = 4,27 (0,25 điểm)

Câu 9: (1,0 điểm) Đổi 15 phút = 0,25 giờ (0,25 điểm)

Quãng mặt đường từ nhà mang lại trường là: (0,25 điểm)

20 x 0,25 = 5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số : 5 km.

Câu 10: (1,0 điểm) Đổi đôi mươi cm = 2 dm

Thể tích cục gỗ hình vỏ hộp chữ nhật là

8 x 6 x 2 = 96 dm3

Khối lượng của cục gỗ là

96 x 800 = 76800 g = 76,8 kg

Đáp số 76,8 kg

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 3

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số phù hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân thích hợp để điền vào vị trí chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang có độ lâu năm hai lòng lần lượt là 26cm với 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số tương thích vào nơi chấm: 2,4 tiếng =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3h 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ đồng hồ 42 phút -7 giờ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng bề ngoài hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m. Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

bài xích 4 (1đ). Hình hộp chữ nhật p. được xếp bởi các hình lập phương nhỏ tuổi bằng nhau. Ví như sơn màu toàn bộ các phương diện của hình p thì số hình lập phương nhỏ dại được sơn hai mặt là từng nào hình?

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): từng phép tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 tiếng 21 phút

b. 8 giờ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao quanh căn phòng kia là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích nai lưng của căn hộ đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích cần quét vôi của căn nhà đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): trăng tròn hình

Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 5 Số 4

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết dưới dạng số thập phân là :

A. 4,5

C. 0,8

B. 5,4

D. 8,0

Câu 2 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong số 32,569 nằm trong hàng:

A. Chục

B. Trăm

C. Phần mười

D. Phần trăm

Câu 3 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm : 0,15 m3 = ………. Dm3 là bao nhiêu ?

A. 15

B. 150

C. 1500

D. 15000

Câu 4 (1 điểm): một lớp học gồm 36 học tập sinh, trong số đó có 9 học sinh được xếp một số loại giỏi. Tỉ số xác suất của số học sinh xuất sắc so cùng với số học viên cả lớp .

A. 25 %

B. 30 %

C. 35 %

D. 40 %

Câu 5 (1 điểm): hình tròn có bán kính r = 4,4dm Vậy chu vi hình trụ là

a. 27632dm

b. 273,62dm

c. 27,632dm

d. 27, 0632dm

Câu 6 (0,5 điểm): cực hiếm của biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5 x 0,9 là:

A. 359

B. 136,25

C. 15,65

D. 359

Câu 7 (1 điểm): mong mỏi làm một cái hộp chữ nhật lâu năm 10 cm, rộng 4cm, cao 5cm, không có nắp đậy và ko tính những mép dán, bạn Minh yêu cầu dùng miếng bìa có diện tích là :

A. 200 cm2

B. 140 cm2

C. 220 cm2

D. 180 cm2

Câu 8 (1 điểm): Viết tiếp vào địa điểm chấm sẽ được câu vấn đáp đúng :

Một hình lập phương có diện tích s một phương diện là 16 cm2.

Xem thêm: Ho Khó Thở Về Đêm Là Bệnh Gì, Cách Chữa Khó Thở Về Đêm Bạn Không Nên Bỏ Qua

Thể tích hình lập phương đó là: .....

Phần II. Từ luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1,5 điểm): Tính

a) 48,5 + 19,152 : 3,6

b) 12,45 : 0,05

c) 16 phút 15 giây : 3

Câu 10 (2 điểm): Nhà chưng Nam được thôn phân chia một thửa ruộng hình thang, có hai đáy lần lượt là 77m và 55m; chiều cao thửa ruộng bằng trung bình cùng của nhì đáy. Vụ Đông vừa mới rồi bác phái mạnh trồng ngô trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải mỗi mét vuông thu hoạch được 0,7 kilogam ngô. Hỏi vụ Đông vừa qua, chưng Nam thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô bên trên cả thửa ruộng kia ?