Giáo sư vật lý tại Đại học tập Connecticut cho rằng hoàn toàn có thể quay về quá khứ bằng cách sử dụng laser, vấn đề này phức tạp hơn cất cánh đến tương lai.

Bạn đang xem: Chế tạo cỗ máy thời gian


U4FVvbjn
GQ" alt="*">