Lớp MGB trong giờ học khám phá

0

Chúng mình cùng đo xem lọ nào đựng được nhiều nước hơn nhé… 👩👦. – Giờ học khám phá của các bạn lớp MGB thật hấp dẫn.

dong-nuoc (1) dong-nuoc (2) dong-nuoc (3) dong-nuoc (4) dong-nuoc (5) dong-nuoc (6) dong-nuoc (7) dong-nuoc (8) dong-nuoc (9) dong-nuoc (10) dong-nuoc (11) dong-nuoc (12) dong-nuoc (13)

– Lượt xem: (98)

Leave A Reply

16 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.