Buổi vui chơi tại Kinderpark

0
Trường mầm non Tuổi Thần Tiên luôn tạo điều kiện để trẻ luôn cảm thấy thoải mái, tự tin, vui vẻ hơn khi trẻ được chạm tay vào mọi thứ xung quanh, tự khám phá sự việc bằng các giác quan, cảm xúc của mình. Bởi vậy cùng với kiến thức , trải nghiệm thực tế bằng các hoạt động dã ngoại là điều kiện đảm bảo cho việc giáo dục toàn diện ở trường mầm non Tuổi Thần Tiên. Hôm nay trường tổ chức cho bé đi tham quan dã ngoại tại khu vui chơi Kinderpark tại đây các bé được vui chơi thỏa thích với khu vui chơi rộng lớn, cùng với vô vàn trò chơi thú vị ngoài ra các bé còn được hóa thân vào là bác sĩ, là chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy và còn được xem những bộ phim hoạt hình vui nhộn tại khu vui chơi nữa đó ah. Qua buổi dã ngoại hôm nay ngoài việc được vui chơi thỏa thích các bé còn được học hỏi được nhiều điều hơn về thế giới, thành phố thủ đô. Thật là vui phải không nào…
Một số hình ảnh trong buổi tham quan của bé:tuoi-than-tien (1) tuoi-than-tien (2) tuoi-than-tien (3) tuoi-than-tien (4) tuoi-than-tien (5) tuoi-than-tien (6) tuoi-than-tien (7) tuoi-than-tien (8) tuoi-than-tien (9) tuoi-than-tien (10) tuoi-than-tien (11) tuoi-than-tien (12) tuoi-than-tien (13) tuoi-than-tien (14) tuoi-than-tien (15) tuoi-than-tien (16) tuoi-than-tien (17) tuoi-than-tien (18) tuoi-than-tien (19) tuoi-than-tien (20) tuoi-than-tien (21) tuoi-than-tien (22) tuoi-than-tien (23) tuoi-than-tien (24) tuoi-than-tien (25) tuoi-than-tien (26) tuoi-than-tien (27) tuoi-than-tien (28) tuoi-than-tien (29) tuoi-than-tien (30)tuoi-than-tien (32) tuoi-than-tien (33) tuoi-than-tien (34) tuoi-than-tien (35) tuoi-than-tien (36)tuoi-than-tien (39) tuoi-than-tien (40)tuoi-than-tien (42) tuoi-than-tien (43) tuoi-than-tien (44) tuoi-than-tien (45) tuoi-than-tien (46) tuoi-than-tien (47) tuoi-than-tien (48)tuoi-than-tien (58) tuoi-than-tien (59) tuoi-than-tien (60) tuoi-than-tien (61) tuoi-than-tien (62) tuoi-than-tien (63) tuoi-than-tien (64) tuoi-than-tien (65) tuoi-than-tien (66) tuoi-than-tien (67) tuoi-than-tien (68) tuoi-than-tien (69) tuoi-than-tien (70) tuoi-than-tien (71) tuoi-than-tien (72) tuoi-than-tien (73) tuoi-than-tien (74) tuoi-than-tien (75) tuoi-than-tien (76) tuoi-than-tien (77) tuoi-than-tien (78) tuoi-than-tien (79) tuoi-than-tien (80) tuoi-than-tien (81) tuoi-than-tien (82) tuoi-than-tien (83) tuoi-than-tien (84) tuoi-than-tien (85) tuoi-than-tien (86) tuoi-than-tien (87) tuoi-than-tien (88) tuoi-than-tien (89) tuoi-than-tien (90) tuoi-than-tien (91) tuoi-than-tien (92) tuoi-than-tien (93) tuoi-than-tien (94) tuoi-than-tien (95) tuoi-than-tien (96) tuoi-than-tien (97) tuoi-than-tien (98) tuoi-than-tien (99) tuoi-than-tien (100) tuoi-than-tien (101) tuoi-than-tien (102) tuoi-than-tien (103) tuoi-than-tien (104) tuoi-than-tien (105) tuoi-than-tien (106) tuoi-than-tien (107) tuoi-than-tien (108) tuoi-than-tien (109) tuoi-than-tien (110) tuoi-than-tien (111) tuoi-than-tien (112) tuoi-than-tien (113) tuoi-than-tien (114) tuoi-than-tien (115) tuoi-than-tien (116) tuoi-than-tien (117) tuoi-than-tien (118) tuoi-than-tien (119) tuoi-than-tien (120) tuoi-than-tien (121) tuoi-than-tien (122) tuoi-than-tien (123) tuoi-than-tien (124) tuoi-than-tien (125) tuoi-than-tien (126) tuoi-than-tien (127) tuoi-than-tien (128) tuoi-than-tien (129) tuoi-than-tien (130) tuoi-than-tien (131) tuoi-than-tien (132) tuoi-than-tien (133) tuoi-than-tien (134) tuoi-than-tien (135) tuoi-than-tien (136) tuoi-than-tien (137) tuoi-than-tien (138) tuoi-than-tien (139) tuoi-than-tien (140) tuoi-than-tien (141) tuoi-than-tien (142) tuoi-than-tien (143) tuoi-than-tien (144) tuoi-than-tien (145) tuoi-than-tien (146) tuoi-than-tien (147) tuoi-than-tien (148) tuoi-than-tien (149) tuoi-than-tien (150) tuoi-than-tien (151) tuoi-than-tien (152) tuoi-than-tien (153) tuoi-than-tien (154) tuoi-than-tien (155) tuoi-than-tien (156) tuoi-than-tien (157) tuoi-than-tien (158) tuoi-than-tien (159) tuoi-than-tien (160) tuoi-than-tien (161) tuoi-than-tien (162) tuoi-than-tien (163) tuoi-than-tien (164) tuoi-than-tien (165) tuoi-than-tien (166) tuoi-than-tien (167) tuoi-than-tien (168) tuoi-than-tien (169) tuoi-than-tien (170) tuoi-than-tien (171) tuoi-than-tien (172) tuoi-than-tien (173) tuoi-than-tien (174) tuoi-than-tien (175) tuoi-than-tien (176) tuoi-than-tien (177) tuoi-than-tien (178) tuoi-than-tien (179) tuoi-than-tien (180) tuoi-than-tien (181) tuoi-than-tien (182) tuoi-than-tien (183) tuoi-than-tien (184) tuoi-than-tien (185) tuoi-than-tien (186) tuoi-than-tien (187) tuoi-than-tien (188) tuoi-than-tien (189) tuoi-than-tien (190) tuoi-than-tien (191) tuoi-than-tien (192) tuoi-than-tien (193) tuoi-than-tien (194) tuoi-than-tien (195) tuoi-than-tien (196) tuoi-than-tien (197) tuoi-than-tien (198) tuoi-than-tien (199) tuoi-than-tien (200) tuoi-than-tien (201) tuoi-than-tien (202) tuoi-than-tien (203) tuoi-than-tien (204) tuoi-than-tien (205) tuoi-than-tien (206) tuoi-than-tien (207) tuoi-than-tien (208) tuoi-than-tien (209) tuoi-than-tien (210) tuoi-than-tien (211) tuoi-than-tien (212) tuoi-than-tien (213) tuoi-than-tien (214) tuoi-than-tien (215) tuoi-than-tien (216) tuoi-than-tien (217) tuoi-than-tien (218) tuoi-than-tien (219) tuoi-than-tien (220) tuoi-than-tien (221) tuoi-than-tien (222) tuoi-than-tien (223) tuoi-than-tien (224) tuoi-than-tien (225) tuoi-than-tien (226) tuoi-than-tien (227) tuoi-than-tien (228) tuoi-than-tien (229) tuoi-than-tien (230) tuoi-than-tien (231) tuoi-than-tien (232) tuoi-than-tien (233) tuoi-than-tien (234) tuoi-than-tien (235) tuoi-than-tien (236) tuoi-than-tien (237) tuoi-than-tien (238) tuoi-than-tien (239) tuoi-than-tien (240) tuoi-than-tien (241) tuoi-than-tien (242) tuoi-than-tien (243) tuoi-than-tien (244) tuoi-than-tien (245) tuoi-than-tien (246) tuoi-than-tien (247) tuoi-than-tien (248) tuoi-than-tien (249) tuoi-than-tien (250) tuoi-than-tien (251) tuoi-than-tien (252) tuoi-than-tien (253) tuoi-than-tien (254) tuoi-than-tien (255) tuoi-than-tien (256) tuoi-than-tien (257) tuoi-than-tien (258) tuoi-than-tien (259) tuoi-than-tien (260) tuoi-than-tien (261) tuoi-than-tien (262) tuoi-than-tien (263) tuoi-than-tien (264) tuoi-than-tien (265) tuoi-than-tien (266) tuoi-than-tien (267) tuoi-than-tien (268) tuoi-than-tien (269) tuoi-than-tien (270) tuoi-than-tien (271) tuoi-than-tien (272) tuoi-than-tien (273) tuoi-than-tien (274) tuoi-than-tien (275) tuoi-than-tien (276) tuoi-than-tien (277) tuoi-than-tien (278) tuoi-than-tien (279) tuoi-than-tien (280)

– Lượt xem: (596)

Leave A Reply

15 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.